Somnus nr 3_2019

Jubileum – og refleksjoner

N este år runder Søvnforeningen 40 år. Det skal vi feire! Da er tiden inne også til å stille spørs- målet: Har vi oppnådd noe? Vi som sitter i tillits- verv i dag, er kanskje ikke de rette til å besvare spørsmålet. Det må medlemmene våre fortelle oss. Et godt tegn på at vi gjør en del rett, er den jevne strømmen av nye medlemmer. Vi ser helt klart at nye generasjoner blir med oss og har et stort behov for informasjon – og ikke minst finne veien til et godt liv – selv med en alvorlig søvndiagnose. N evrolog Per Egil Hesla, æresmedlem og en av grunnleggerne av foreningen, har vært med oss på hele reisen, og er fortsatt i front. Han er all- tid på ballen og utfordrer oss. Det setter vi veldig pris på. Hans kunnskap om søvn og søvnsykdom- mer er uvurderlig for oss. H esla tilhører den generasjonen leger som har empati for pasienten. Han har alltid satt «kun- den» i førersetet – selv etter at han på en måte ble pensjonert. Hesla har et stort og varmt hjerte, og har gått langt i å følge sine pasienter gjennom et kronglete helsesystem, Ja, til og med i møte med arbeidsgivere og NAV, har han stilt opp. Han har også sterke meninger om det som ikke fungerer – og det er nok oppfattet som kontroversielt i enkelte miljøer.

V i fikk et bevis for hans popularitet i hans egen hjembygd Gol. Vi regnet i forkant av vårt informasjonsmøtet at vi ville være fornøyde med 15-20 deltagere. Men vi ble overveldet. Det kom 50 personer. Her fikk vi et bevis på hvordan Per Egil har hjulpet enkeltpersoner til et bedre liv. På fly- tende hallingdialekt fikk vi en dialog mellom nev- rologen og en mann i 80-årene som etter hjerneslag og en alvorlig søvndiagnose, igjen kunne ta rifla og hunden med på jakt. H vorfor forteller jeg dette. Jo, den empati og omsorg som Per Egil Hesla viser for sine pasi- enter, er også Søvnforeningens kodeks. Vi er en pasientorganisasjon, basert på frivillig innsats- og det er medlemmenes ve og vel som betyr alt. H vert år reiser vi rundt og holder åpne informa- sjonsmøter. Da møter vi våre medlemmer, og vi rekrutterer nye. Vi har plass til så mange flere. J o flere vi blir- bedre jobb kan vi gjøre de neste 40 årene.

Pål Stensaas, leder

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap: 350,- kr pr år Støttemedlem privat: 500,- kr eller mer pr år Støttemedlem bedrift: 1 500,- kr eller mer pr år

+ 55 kr for hvert familiemedlem.

37

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report