Somnus nr 3_2019

Det var behov for dugnad for å bære inn stoler så alle fikk sitte under møtet på Gol. Spesialsykepleier og nestleder i Søvnforeningen Knut Bronder (bak i blå skjorte) snakker om mestring med kronisk sykdom.

Gol Folksomt søvnmøte på

Vakker bygd, strålende august- vær, ideelt for sopp og bær- plukking. Men det holdt ikke folk hjemme fra

vært og er med denne diagno- sen. Det er åpenbart stort behov for informasjon om søvn. Til møtet på Gol kom det med- lemmer fra Østlandet, ja til og med en satte seg på motorsyk- kelen og kjørte helt fra Ski. Møtet på Gol er en del av Søvnforeningens årlige turnéer rundt i landet. Hittil har for- eningen vært i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Arendal og Trondheim. Så skal foreningen til Skien i november og Oslo i desember. Det satses også på et møte i Asker før jul. I fjor var foreningen i Bergen, Tønsberg og Trondheim sam- men med ResMed og to møter i Oslo samt i Sarpsborg. I november 2017 var det Alta, Tromsø og Bodø med to møter i hver by, samt to møter i Bergen og tre møter i Oslo. Det arbeides nå med turnélisten for 2020 og Harstad står i alle fall på programmet.

tekst og foto: Pål Stensaas

Søvnforeningens åpne infor- masjonsmøte på Pers Hotell. Det var påmeldt ca 25 personer, men det strømmet på med folk. Det ble dugnad for å få nok stoler til alle og kjøkkenet jobbet hardt for å lage mat til alle. Over 50 personer satt som sild i tønne og fikk med seg et enga- sjert innlegg av hallingdøl og nevro- log Per Egil Hesla om hvorfor det er viktig med god søvn, om hva som skjer i hjerne og kropp under søvn- og hvilke søvnsykdommer som er mest utbredt. Langveisfra Spesialsykepleier Knut Bronder tok for seg mestring, mens Pål Stensaas fortalte om hvordan hans søvnapne ble oppdaget, og hvordan livet har

Hallingdølen Per Egil Hesla fortalte om søvn og søvnbehov på skikkelig hallingdialekt.

28

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report