Somnus nr 3_2019

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Kan Jonas g jøre noe? Kan Pasienthistorier er ikke forskning, de beskriver en virkelig- het som ikke alltid interesserer forskere. Det forskes på søvn-sykdommer, og søvnapné fårmye oppmerksomhet. Stadig flere henvises til søvnutredning og får beskjed omat de har en alvorlig søvnapné. I Stavanger tar det et halvt år fra pasienten får en diagnose til behandlingen begynner – det vil si et halvt år å vente på å få en CPAP. Farlig ventetid Somnolog Harald Hrubos-Strøm jobbermed å kartlegge og forbedre den aller første samtalenmellom lege og pasient – når pasienten får vite at det er en diagnose, at den er alvorlig, kronisk, livslang og kan føre til for tidlig død hvis den ikke behandles. I Stavanger drar pasienten hjemetter en slik samtale og googler søvnapné og skjønner alvoret og er da henvist til å bekymre seg i et halvt år før CPAP’en kan installeres på nattbordet. Det er en skam! Det er flinke og erfarne sykepleiere somskal gi pasienten informasjon og innføring i bruk av CPAP. Detmå g jøres i rolige omgivelser og pasienten skal helst prøvemange for- skjelligemasker liggende og få tid til å stille spørsmål. Og pasienten skal følges opp de nærmeste dagene og ukene. Når et sykehus har et halvt års ventetid for å få denne timen, såmå det være en systemfeil på sykehuset. Kanskje har ikke søvnapné og behandlingen av den høy nok status til å bli prioritert? Den siste pasienthistorien vår er også fra Stavanger. Pasienten hadde fått diagnosen alvorlig søvnapnémed over 60 pustestans i timen.Time for tilpasning av CPAPvar langt utpå vårparten. Da ringer de til Søvnforeningen og ber om råd.Vårt eneste råd er å ringe avdelingen på sykehuset hver dag ogmase. Det er alltid noen somavbestiller eller ikke møter opp.Men «venteliste» på avbestillinger ermye arbeid å administrere. Denne gangen gikk det bra.Vår pasient fulgte rådet og ringte ogmaste og fikk time fort. Det skulle baremangle.Men hvorfor skal det ta så lang tid å få en CPAP?Tiden sombrukes på pasienten er den samme enten CPAP’en tilpasses samme dag somman får diagnosen eller et halvt år senere. Vi må kontakte helseministeren.

bladetsomnus@gmail.c m Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527

Jonas g jøre

Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad

fire ganger i året ISSN 0 04-2487

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Ma hisen, Bengt Røsth.

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Sekretær: Ma it Aschehoug Styremedl : Marita Bjerke Styremedlem: Turid Høe Varamedle mer: Torunn Figenschou, Arild Sørensen og Ra nh ld Storbakken Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isa s n: jannickeis ksen@gmail.com mobil: 41 41 4 0. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Neste umm r kommer ca 15. desember 2019. Siste frist for manus og annonser 9. desember Medlemskap: Medlemskap i Søvnfo eningen 2019 Hovedmedle 350 kroner. Familiemedl 350 kroner for ett medlem og 55 kron r for hvert familiemedlem. Støttemedl m privat: 500 kroner eller mer. Støttem dlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg i n på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjo ell frihet, Vær Varsomp akaten og i henhold til pr s ens øvrige regelverk. Styret i Søvnforeni gen: Leder: Pål Ste saas Nestled r: Knut Bronder 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 3 – 2019

3

Made with FlippingBook Annual report