Somnus nr 3_2019

Tett i nesa? Prøv en nesedings

få attest fra nevrolog hvert år – det er ofte ett års ventetid for å få time. Sende brev til myndighe- tene om dette? Behov for sosionomtjeneste/rådgivertjeneste på NevSom: Knut har sendt dem pasienthistorier som illustrerer behovet. Ikke så viktig med den formelle kompetansen, men en slik person må lære seg ret- tigheter i alle områder sosionom – begrunne et til- legg til staben på NevSom. Vi avventer svar. Avslag fra Helfo på medisin – Knut har skrevet brev ut fra en pasienthistorie. Saken er sendt over til NevSom. Vi purrer på svar. Knut har skrevet brev til Lånekassen og NevSom om pasient som nektes lån i lånekassen fordi ved- kommende har fått erstatning fra NPE etter Pandemrixvaksinen. Dette er feil tolkning av regel- verket. Universitetsavisen Krohno varsles om saken. Mestringshelg 2020 Gi et tilbud til de yngste medlemmene: Podcastverksted eller youtube verksted. Ta utgangspunkt i Konstanse i Bodø og miljøet der. Søke midler til dette som et prosjekt. Lage en dokumentar om hypersomni ved hjelp av pasientene – Janiche Henden? Speed-dating etter foredragene – fem minutter hver med foredragsholderne. Arendalsuka neste år Da er det ikke valgår og det er roligere. Forslag om å be Frivillighet Norge om stand tirsdag og ons- dag, leie kafé Viktor onsdag morgen og arrangere frokostmøte om søvn kl 08.30- 10.00. Vi betaler bare for serveringen. Ha et ekspertpanel – gjerne lokal nevrolog og folk fra søvnutredningen. Markedsføre møtet i Ukeavisen og egen app 10 år etter Pandemrix: Status og fremdriftsplan: Det settes dato for å lage disposisjon og begynne å skrive. Knut jobber med å skaffe fakta og tall. Blodprøvetaking på Stanford i USA: Knut holder i dette prosjektet sammen med Hesla. Det er ønske- lig med fire ungdommer og evt søsken for å sjekke enkelte stoffer i blodet. Søvnforeningen har 81.000 kr fra forskningsfondet som er øremerket ung- domsprosjekter. Dette faller innenfor. Simran invi- teres til å bli med på turen. Blodprøvene må være helt ferske når de undersøkes, derfor må ungdom- mene dit. Det kan søkes om midler til prosjektet også.

z

Under mestringshelgen på Soria Moria snakket en av foredragsholderne om verdien av å puste gjennom nese i stedet for å puste gjennom munnen. Forelesningen hennes vakte oppsikt, også da hun under middagen skjenket alle deltagere en liten plasteske med en liten nesedings i. Den var til å stappe inn i neseborene. Da jeg kom hjem, la jeg den i nattbordskuffen og glemte den. Vi som sover med munnen åpen og bruker helmaske, har innsett at sånn er det bare. Vi bruker Xylimelt mot munntørrhet og aksepterer at det kanskje ikke ser så lekkert ut der vi sitter med åpen munn og hakene nedover hver gang vi skal konsentrere oss. En kveld dukket den opp fra nattbordskuffen. - Jeg kan jo alltids prøve, tenkte jeg og stappet den inn i nesen, monterte på helmaske og sugetablett og sovnet. Det var en rar følelse å våkne og ikke ha tapetlim i munnen. Det er det vi har, vi som puster gjennom munnen. Nesen var åpen og fin og slapp inn luft. Jeg har eksperimentert med nesedingsen mens jeg strikker. Jeg har nemlig sett bilder av meg selv i godstolen med strikketøy og lesebriller og munnen åpen i et måpende uttrykk. Jeg stappet inn nesedingsen og oppdaget at jeg automatisk lukket munnen og pustet gjennom nesen. Etter hvert utvidet jeg eksperimentet til lange bilturer alene. Jeg stapper inn dingsen og kjører mange mil med munnen lukket og nesen åpen. Det finnes vitenskapelig belegg for at det er bedre å puste gjennom nesen enn gjennom munnen. Munnpusting gir tørrhet fordi luften som trekkes inn e

da ikke varmes og fuktes av neseslimhinnen på vei ned. Jeg har ikke debutert i sel- skapslivet med nesedingsen enda, men den er blitt en god venn, ikke bare fordi den åpner nesegangene, men fordi jeg helt klart ser mer intelligent ut med munnen lukket. Marit Aschehoug

To forskjellige nesedingser.

SOMNUS NR 3 – 2019

35

Made with FlippingBook Annual report