Somnus nr. 3_2015

SØVNSEMINAR

E tter Pandemrix-vaksinen dukket det opp 67 nye tilfeller av hypersomnier. – Det skulle bare være fire i året, sier Per Egil Hesla.

Mangedobling

av hypersomnier

spontan bedring forekomme. – Det kan ligne på ME og «insuffici- ent sleep syndrome». Du våkner ikke av vekkerklokken, du våkner med hodepine. Søvndrukkenhet, lavt blod- trykk, besvimelse, likfingre, irritabi- litet, manglende effektivitet, tap av energi – fatigue, ramser Hesla opp. Hav av uvitenhet – Hypersomni affiserer alle fasetter i livet vårt, og er helt avgjørende for livskvaliteten. Søvnforstyrrelser kos- ter samfunnet veldig store summer. Og dere i Søvnforeningen gjør den jobben som helsemyndighetene gir blaffen i, nemlig informasjon, sier Per Egil Hesla. – Vi står overfor et hav av uvitenhet, ikke bare om hypersomni, men om søvnmedisin generelt. Det er svært viktig at pasientforeninger kan bruke sin innflytelse til å påvirke beslut- ningstagere.

Georg Mathisen tekst og foto

– Har ikke disse også krav på erstat- ning? spør Hesla. Spesialisten i nev- rologi og søvnsykdommer har rappor- tert om de mange hypersomni-tilfel- lene til Bivirkningsnemda. Etter statistikken skulle det nemlig bare vært fire nye tilfeller i året. Tallene beviser at vaksinen ikke førte «bare» til narkolepsi, mener han. Alvorlig – Det finnes forskjellige hypersomni- er, og dette er veldig alvorlig, sier Hesla. Han peker for eksempel på tilbake- vendende hypersomni, som varer fra noen dager til uker. – Søvnlengde på 16–18 timer i døg- net, kognitive forandringer, hallusina- sjoner og forvirring kan medfølge. Det er veldig alvorlig, mange har falt ut av arbeidslivet, og det kan føre med seg overspising, aggressivitet og hyperseksualitet, forklarer Hesla. – Det er langvarig, gjerne 10–20 år, men med god prognose, og noen blir helt bra. Også av idiopatisk hypersomni kan

uu

Per Egil Hesla møter alltid interesserte tilhørere med mange oppfølgingsspørsmål – her Tina Norman (fra ven- stre), Alfhild Lehne og Erika Birke.

28

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs