Somnus nr. 3_2015

LOKALLAG

E n pizza med likesinnede? Det er mulig i Nordland. Bodø og omegn har kommet igang med både lokal søvnforening og aktiv ungdomsgruppe.

i Nordland Aktive

Ungdommer med søvnforstyrrelser i Bodø-området satser på uformelle treffkvelder.

Skeptisk til medisin En 14-åring som fikk narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen, forteller en historie om de små tingene som blir unødig vanskelige: – Jeg fikk beskjed om at jeg måtte ta medisin klokken sju hver morgen. Da måtte jeg vekkes. Så kunne jeg sove igjen til jeg skulle opp 7.30, for- teller hun. Bare en så enkel ting som å få vite at hun kunne vente en halvtime med den medisinen, hjalp mye i hverda- gen. – Samtidig er jeg skeptisk til å ta Modiodal. Det står at barn under 18 år ikke skal ta det, sier 14-åringen. Flere har erfaringer med medisiner som ikke klaffer: – Jeg måtte prøve ADHD-medisin. Da fikk jeg hodepine, ble kvalm og orket ikke mat, forteller Konstanse Leithe. 5. november Den neste åpne samtalekvelden blir 5. november, i Bodø. Og ungdomsgruppen satser på sam- linger med aktiviteter som bowling og pizza, filmkvelder med pauser underveis, turer og spill.

På første møte i Bodø kunne både unge og eldre utveksle erfaringer. Marcus Krogstad, psykolog på reha- biliteringsenheten for voksne, er det profesjonelle innslaget i arbeidsutval- get. – Det er mange som kommer inn til meg i rehabiliteringssystemet som har søvnforstyrrelser i tillegg til annet, forteller han. Usikre Møtet viste først og fremst at mange går rundt med manglende informa- sjon og kunnskap om sine egne sykdommer, og med usikkerhet rundt alt fra behandling til økonomi, skole og arbeidsliv. – Kanskje vi burde hatt noen fra Nav her på neste møte, og noen som har levd lenge med narkolepsi og kan fortelle mer? Det er tross alt hverda- gene som er flest, konstaterer Lisbeth Fjell Leithe. Selv engasjerer hun seg fordi datte- ren Konstanse (16) lider av idiopatisk hypersomni og forsinket søvnfase- syndrom. Det er vanskelig i en virkelighet der man får prikker for å komme senere på skolen, konstaterer 16-åringen.

Georg Mathisen tekst og foto

– Vi må bare starte litt i det små, sier Lisbeth Fjell Leithe. Hun har dratt igang Søvnforeningen i Bodø og omegn. – Det er ikke sikkert det kommer noen i det hele tatt, advarte Leithe før første samling. Men så viste det seg at plassene på møterommet på lærings- og mestringssenteret på Nordlandssykehuset ble godt fylt opp. Og ikke bare med de aktive i arbeids- gruppen og de ivrigste på ungdom- menes egen Facebook-gruppe, men også andre som hadde hørt om møtet Bodø-foreningen satser på samlinger med jevne mellomrom, med en blan- ding av formelt program og mulighe- ten til å ta en prat. – Vi sier at vi er her mellom 18 og 21. Da er vi åpne for alle som enten har søvnrelaterte sykdommer, er pårørende eller er interesserte, fortel- ler Leithe. og var nysgjerrige. Uformell prat

36

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs