Somnus nr. 3_2015

Gert Grundström og Apnéföreningen i Stockholm er opptatt av å synes. Her plasserer William Dahlheim mikrofonen på ham for å gjøre opptak til film på Almedalsveckan – møteplassen som hver sommer samler de svenske politikerne. Våkne yrkessjåfører Suksess med søvndyssende barnebok

Trafikksikkerhet er et annet viktig felt for Apnéföreningen. «Sov gott om natten – bli pigg bakom rat- ten», er slagordet. – Vi hadde et prosjekt sammen med et transportfirma for å screene ansatte. Yrkessjåfører er redde for å miste førerkortet, men likevel var det 80 av dem som lot seg screene. Det viste seg at 14 prosent led av søvnapné og andre søvnvansker. Nå har nesten alle latt seg screene, og firmaet vil lage en slags sertifi- sering for yrkessjåfører. De ser det som et konkurransefortrinn, fortel- ler Grundström.

En svensk søvndyssende barnebok topper bestsel- gerlistene. I 2011 publi- serte Carl-Johan Forssen Ehrlin sin barnebok «Kaninen som så gärna

teknikker for å hjelpe barna slappe av, fokusere og til slutt sovne. Trikset er at boka skal leses på en spesiell måte. Foreldre blir bedt om å gjespe ofte, framheve enkelte ord som sove og søvn, og lese dem med en langsom og rolig stemme.

ville somna», en bok som skal dysse barna i søvn. Nylig ble boka sluppet på engelsk, og nå topper den engelske utgaven Amazon. Den psykologiutdannede forfatteren benytter psykologiske forsterknings-

«Ved hjelp av psykologiske teknikker og den spesielle måten boka er struk- turert på, sovner barna godt, ofte før historien er over», skriver Erhlin på sine nettsider.

35

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs