Somnus nr. 3_2015

FRAMBU –J eg har stått i full jobb helt fram til nå. Det sier Inger Johanne Almås (55) fra Trondheim. – Jeg har jobbet mye, veldig mye. Jeg har vært så heldig å ha en spennende jobb hvor jeg har fått anledning til å bruke de aller fleste sidene av meg selv. Møtte veggen

etter mange år i full jobb

for omgivelsene. Jeg har strittet imot søvntrangen og valgt å presse meg selv til å være tilstede på de samme tidene andre var på jobb, når det skulle foregå aktiviteter i familien eller når noe sosi- alt skulle skje. Min mor sa en gang i sin fortvilelse at «du er den staeste jeg vet om!» Jeg har mang en gang tenkt at staheten er jammen beste gaven jeg kunne ha fått. Søvn – mitt største ønske og verste fiende – Jeg har daglig båret på denne inten- se trangen til å sove og hver kveld har jeg sovnet som en stein, sovet tungt og ofte drømmeløst. Neste mor- genen har jeg likevel vært uopplagt, trøtt og sliten. Søvn har også alltid vært min verste fiende, for jo mer jeg har gitt etter for søvntrangen og sov- net på dagtid, jo mer uopplagt og trøtt har jeg blitt av det. Grunnen til at jeg har klart meg såpass bra så lenge tror jeg derfor i stor grad kom- mer av at jeg har trosset sykdommen, definert meg selv som frisk og tvung- et meg selv til å være våken på dag- tid så langt som mulig. Ikke alle kan greie det. Jeg hadde jo ikke noe navn på dette. Jeg visste ikke at det var en sykdom, sier hun. Så lenge Inger Johanne ikke visste at dette var en definert sykdom følte hun at hun ikke hadde noe annet valg enn å lage minst mulig nummer av det og dele det med færrest mulig.

– Jeg har opplevd å ikke bli trodd når jeg har forsøkt å dele mine utfor- dringer med nære venner. Det var så pass vondt at det var bedre å prate minst mulig om det. Det viste vel i realiteten hvor godt jeg hadde klart å skjule det over mange år. Selv den nærmeste familien trodde nok dette tilhørte min personlighet å like å jobbe så ekstremt mye, bruke så lang tid på en del praktiske ting og alltid sove mye i feriene, forteller hun. – Det har vært et langt lerret å bleke for å finne ut hva plagene mine kunne skyldes. I 2008 var utfordring- ene blitt såpass store at jeg ba fastle- gen om en søvnutredning. Etter tre år med en mengde søvntester, via en runde med snorkeoperasjon og søv- napne/CPAP pustemaskin, samt hor- montabletter, ble jeg i 2011 endelig pasient hos nevrologisk avdeling på St.Olavs. Der utførte de nok en søvn- test (nr. 7 i rekken) og for andre gang ble narkolepsi utelukket og ingen andre sykdommer ble påvist. Det var først nå våren 2015, i forbin- delse med at jeg konstaterte at jeg ikke lenger hadde plager med søv- napné og på nytt ba om forklaring, at jeg endelig fikk høre at jeg hadde en søvndiagnose og at den faktisk hadde et navn – Idiopatisk Hypersomni. Med denne diagnosen følte jeg at alle brikkene falt på plass! sier hun, og legger til at hun synes det er skrem- mende å se hvor ineffektivt helsesy-

Marit Aschehoug tekst og foto

– Som datakonsulent og rådgiver har det vært givende å hjelpe kunder videre i sine forretningsprosesser, drive med faglig og systemopplæ- ring, holde presentasjoner og kurs og supportere kundene ved feil og pro- blemstillinger, for å nevne noe. Allerede de først årene i jobb ble det en del ekstra jobbing på kveldene, men etter hvert har jeg måttet ta både netter og hele døgnet i bruk, for å få fullført alle oppgavene. Jeg valgte å leve slik, for jeg kunne rett og slett ikke se noen alternativer som ville være bedre for meg, forteller Inger Johanne. Nå er hun 50 prosent syk- meldt. – Jeg vil så skrekkelig gjerne fort- sette i jobben. Jeg elsker jobben min, men nå sier kroppen stopp. Inger Johanne Almås har alltid hatt problemer med søvnighet. – Det begynte allerede tidlig i puber- teten, men jeg utviklet raskt mes- tringsstrategier som gjorde at ingen reagerte. Jeg rakk sjelden å lese mer enn et par ganger på prøvene og fant ut det var mest effektivt å lese inn stoffet på kassett og slik kunne jeg repetere stoffet til jeg sovnet. Siden jeg ikke visste hva tregheten og den sterke søvntrangen har vært, har jeg skjult problemene mest mulig

8

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs