Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

MPP Pakiet przyrodniczy LJ 0028 W skład pakietu wchodzą programy: • MPP Biologia dla klas V-VIII • MPP Chemia dla klas VII-VIII • MPP Fizyka dla klas VII-VIII

1 950 zł

5

MPP Pakiet matematyczno-przyrodniczy LJ 0029

2 950 zł

W skład pakietu wchodzą programy: • MPP Matematyka dla klas IV-VIII • MPP Biologia dla klas V-VIII • MPP Chemia dla klas VII-VIII • MPP Fizyka dla klas VII-VIII

110

Made with FlippingBook Proposal Creator