Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Przyroda i czas PN 0052

490 zł Gry interaktywne: „Pory roku” – Rozumienie cykliczno - ści pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, sto - sownych ubiorów, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie; „Środowiska” – rozumienie różnorodności środowisk oraz związanych z nimi zagrożeń, koncen - tracja uwagi, analiza wzrokowa, koordynacja wzroko - wo-ruchowa, współpraca w grupie; „Kontynenty i oce - any” – rozumienie różnorodności geograficznej świata Ekologia i środowisko PN 0053 490 zł Gry interaktywne: „Segregacja śmieci” – rozwijanie świadomości ekologicznej: segregacja odpadów, kon - centracja uwagi, współpraca w grupie; „Ekosystem” – rozwijanie świadomości ekologicznej: rozumienie złożoności i różnorodności ekosystemów, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie, percepcja wzroko - wa, współpraca w grupie; „Ekoskrzaty” – rozwijanie świadomości ekologicznej: oszczędzanie zasobów, kon - centracja uwagi, współpraca w grupie. • Karty pracy: „Mapa pogody”: jesień, zima, lato; „Co jest roślince po- Poznawanie i zrozumienie PN 0051 490 zł Gry interaktywne: „Sklep” – współzawodnictwo z ro - tacją przedstawicieli zespołów, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania, koncentracja uwagi, współpracawgru - pie; opowiadania – ćwiczenia świadomości kolejno - ści zdarzeń oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, współpraca w zespole dwuosobowym; „Detektywi” – ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz dedukcji, koncentracja uwagi, współpraca w grupie • karty pracy: ćwiczenie klasyfikacji: owoce i warzywa, zwierzęta leśne i domowe, koła i wielokąty; ćwiczenie myślenia przyczynowo-skut-

przyrody, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie. • Karty pracy: kolorowanki – jezioro, las, łąka, liście i owoce, zwierzęta i ichdzieci, zwierzęta i gniazda. Grawielkoformatowa„Pory roku”–po- zwalawgronie klasy ułożyć na podłodze kalendarz roczny zawierający podział na cztery pory roku oraz12przyrodniczych cech lub zjawisk po 3 na każda porę roku, które dla starszych grup mogą symbolizować miesiące. Gracz rozwija rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmianwświecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów

trzebne do życia?”, „Karmimy zwierzęta zimą”, „Ekologia w lesie”, „Ekologia w domu”. Wielkowymiarowa gra ekologiczna „Segregacja śmieci” – uczy poprzez wspólne działanie, przeżywanie i aktywność dzieci. Polem zabawy staje się podłoga – dzieci budują cztery makie- ty pojemników z załączonych kolorowych pokrywek oraz tasiemek symbolizujących objętość pojemnika. Następnie każde z dzieci losuje kartę z rysunkiem odpadu np. gazet, szklanych butelek, odpadów kuchennych, plastikowych nakrętek i wybiera pojemnik, do którego należygowrzucić. Nauczycielmożedodatkowowprowadzić dozabawy uzasadnienie każdego wyboru. kowego (wycinanki-układanki), układanie historyjek: „Na sankach”, „Na łyżwach”, „W lesie” • gra wielkoformatowa „Sklep” – pozwala na ćwiczenie umiejętności klasyfikowania na przykładzie typowej oferty sklepu spożywczego. Kartony przedstawiają nabiał, mięso i wędliny, warzywa i owoce oraz pieczywo, które dzieci umieszczają na odpowiednich półkach sklepu • gra rozwija koncentrację i umiejętnośćwspółpracywgrupie. Dołączone do gry kartonowe monety pozwalają na wykorzystanie gry w pierw- szej klasie do ćwiczenia podstawowych działań matematycznych na przykładzie wyliczania należności, wydawania reszty oraz układania zadanych liczb z monet o różnych nominałach

119

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator