Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Go Play. Dbam i szanuję HO 0019 490 zł Zestawproponuje zajęcia rozwijające nawyki dbania o porządek i postawy odpowiedzialności wobec kolegów, rodziny, szkoły, społeczeństwa. Kształtowane są one przy okazji rutynowych czynności i wspólnych zajęć. Dzieci podczas najprostszych zabaw uczą się również rozumienia pojęć związanych ograniczeniem i odnawialnością zasobów naturalnych. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wy- ciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania Go Play. Współdziałam i czuję HO 0020 490 zł Współdziałanie w grupie rówieśniczej to jedna z podstawowych umiejętności szkolnych i życiowych, dlategowarto ją rozwijać już w przedszkolu. Umiejętności rozpoznawania emocji koleżanek i kolegów, a także wyrażania i uświadamiania własnych emocji można kształtować w sposób integralny jako element wszystkich przedszkolnych zabaw. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wy- ciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

Go Play. Pakiet HO 0021 Pakiet obejmuje części: • Rozumiem i mówię • Spostrzegam i rozpoznaję

2 900 zł

• Liczę i wnioskuję • Buduję i tworzę • Dbam i szanuję • Współdziałam i czuję • Gram i planuję.

125

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator