Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Multimedialny program edukacyjny Moje pierwsze słówka to dwie propozycje do nauki języka angielskiego lub języka niemieckiego. Programy zostały podzielone na dwie części. Część edukacyjna obejmuje słowniczek ilustrowany, w którym użytkownik poznaje poszczególne słowa uporządkowane alfabetycznie lub w określonych kręgach tematycznych. Wszystkie słówka czytane są przez profesjonalnego lektora. Część rozrywkowa zawiera gry edukacyjne dla uczniów, którzy potrafią już czytać, ale także dla dzieci, które jeszcze nie znają literek. Gry to przede wszystkim rozpoznawanie słówek ze

słuchu, określanie kolorów, liczby przedmiotów, wybór i przyporządkowanie przedmiotów do określonych grup, np. ilustracji do słówek w formie pisanej, dopisywanie słówek pod odpowiednimi rysunkami, poprawianie błędów w tekście. Dla uczniów bardziej zaawansowanych przygotowano krzyżówki zawierające słówka wygenerowane z bogatej bazy danych - jest to świetna możliwość sprawdzenia słownictwa. Dodatkową atrakcją jest możliwość wydrukowania dyplomu dla najlepszych graczy, z ich imieniem i nazwiskiem, typem gry oraz z wynikiem końcowym. Dobrą zabawę gwarantuje świetna grafika, doskonałe

efekty dźwiękowe oraz prosta obsługa. Program jest odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych. Minimalnewymagania sprzętowe: procesor Pentium Dual-Core lub wyższy, 2 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 16 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows; zalecane wymagania sprzętowe: procesor Intel Pentium i3 lub wyższy, 4 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 24 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows; Obsługiwane systemy operacyjne:Windows 7/Windows 8/Windows 10PL

Mądrala i jego safar - multilicencja na 20 stanowisk SC 0111 499 zł Multimedialny program, który zapozna dzieci z różnymi gatunkami zwierząt z całego świata. Część encyklopedycz - na opisuje sto gatunków zwierząt. Do każdego zwierzę - cia przyporządkowany jest obrazek w wersji komiksowej, materiał faktograficzny, polska i łacińska nazwa, nazwa gromady, mapa przedstawiająca zasięgwystępowania, in - formacje o typowymśrodowisku, wktórymżyje, pożywieniu itp. Wwiększości przypadków jest możliwość odsłuchania odgłosów, jakie to zwierzę wydaje. Część praktyczna za - wiera 10 gier, dzięki którymdzieci mogą nie tylko sprawdzić swojąwiedzę (przyporządkowanie do gromad, środowiska, rozróżnianie pokrycia ciała, pytania testowe itp.), ale także ćwiczą swoją spostrzegawczość (fotosafari), wyobraźnię (puzzle) czy rozróżnianie dźwięków. • Program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych. Licencja obejmuje maksymalnie 20 komputerów w ramach szkoły, która zakupiła licencję. • Minimalne wymagania sprzętowe (brak gwarancji optymalnego działania aplikacji): procesor PentiumDual-Core lubwyższy, 2GBRAM, kartagraficzna zdolna dowyświetlaniamin. 16–bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows; zalecane wymagania sprzętowe: procesor Intel Pentium i3 lubwyższy, 4 GB RAM, karta graficzna zdolna dowyświe- tlaniamin. 24–bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa16-bitowa zgodna z Windows; obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/Windows 8/ Windows 10 PL; program na nośniku CD; dedykowany dla starszych klas szkół specjalnych, przedszkoli, klas 1-6 SP.

J. angielski. Multilicencja SC 0115 499 zł • multimedialny program edukacyjny Moje pierwsze słówka - język angielski; multilicencja na 20 stanowisk

J. niemiecki. Multilicencja SC 0116 499 zł • multimedialny program edukacyjny Moje pierwsze słówka - język niemiecki; multilicencja na 20 stanowisk

135

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator