Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

1 6

Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego LJ 0047 1 950 zł • mTalent Percepcja słuchowa cz.2 to bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, a takżewspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze słuchowympodczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych,mających na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych. Percepcja słuchowa cz.2 może stanowić uzupełnienie pierwszej części programu mTalent. Per- cepcja słuchowa, ale takżemoże być odrębnymprogramemsłużącym do stymulacji wyższych funkcji słuchowych. Propozycja uzupełniona została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich

rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu. Proponuje 500 ekranów interaktywnych, kart pracy do wydruku, poradnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych (typu słuchawki dla ucznia i terapeuty, bębenek, kolorowe żetony, stempel i poduszka z tuszem) w jednym pudełku. Wspiera pracę terapeutów, w tym logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami wwieku przedszkolnymi wczesnoszkolnymz trudnościami wzakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, w wieku 5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zestawy ćwiczeń zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały kryteria zawartewdefinicji ośrodkowego zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stworzo- nej przez Amerykańskie TowarzystwoMowy i Słuchu (ASHA, 1996). Produkt zgodny zwytycznymi dostępności dla osób z niepełnospraw-

nościami. Może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Praca z programem możliwa jest zarówno online (z dowolnegomiejsca i urządzenia z do- stępem do Internetu) jak i offline (w placówce, gabinecie). Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. • działy ćwiczeń multimedialnych: Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków, Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków, Rozpoznawa- nie cech dźwięków, Czasowe aspekty słyszenia, Rozumienie mowy w obecności dystraktorów, Rozumienie mowy zniekształconej, Roz- maitości, Wyzwania słuchowe; • LICENCJABEZTERMINOWAna1 stanowiskoonline (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Inter-

netu); zawartość pudełka: słuchawki dla ucznia i terapeuty, bębenek, kolorowe żetony, stempel i poduszka z tuszem, karta dźwiękowa USB, poradnikmetodyczny ze scenariuszami zajęć, książka z kursem samodzielnego tworzenia i udostępniania ekranówmultimedialnych, pomoce dydaktyczne typu: pudełko akustyczne, • trójkąt muzyczny; program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktyw- nego (na systemachWindows, Androidoraz iOS); przeglądarki: Google • Chrome - od wersji 32, oraz wyższe wersje; Mozilla Firefox - od wersji 27, oraz wyższe wersje; Apple Safari od wersji 8 wzwyż; Microsoft Edge; systemy operacyjne: Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10 • i wyższe (Chrome, Firefox, Edge), Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe (Safari), Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari), Google Android 7.1.1, 8, 9, 10 (Chrome iEdge), Linux (Chrome iFirefox);

74

Made with FlippingBook Proposal Creator