Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

mTalent POTRAFIĘ. Zakres polonistyczny (kl. 4-6) LJ 0060 1 350 zł Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystaniapodczaszajęćwyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6. Skierowany do terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia. Zestaw różnorodnych ćwiczeń wspomaga i rozwija system językowy, a także utrwala i systematyzuje ogólną wiedzę polonistyczną i doskonali wiele umiejętności z mnogich obszarów. Propozycje ćwiczeń integrują treści literackie, językowe, ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne. Staranniedobrane, interesujące teksty kultury umożliwiająharmonijny rozwój umiejętności interpretacyjnych ucznia. Został przygotowanywnowoczesnej technologii

HTML5 i może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną,w tymwideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. • Program proponuje: • blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują uczniów, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce; • przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęć; • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne); • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych

do danego ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami); • liczne zadania rozwijające i doskonalące obszary: percepcja słuchowa, spostrzegawczość wzrokowa, logicznemyślenie, koncentracja uwagi, koncentracja wzrokowo-ruchowa; • LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu); • praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdymmiejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów; • przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS). • UWAGA: Programdostępny w sprzedaży od czerwca 2021

4 6

4 6

mTalent POTRAFIĘ. Zakres matematyczny (kl. 4-6) LJ 0061 1 350 zł Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6. Program dedykowany jest terapeutom i nauczycielom, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia. Zestaw różnorodnych ćwiczeń wspomaga i rozwija umiejętności arytmetyczne, kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowuje uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i doskonali wiele umiejętności z innych ważnych obszarów. Pozwala również wyrównać różnice edukacyjne uczniówz klas 4-6wzakresie umiejętności matematycznych, a w szczególności: ćwiczenia

• zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnikmetodyczny, tradycyjnepomocedydaktyczne); • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami); • licznezadania rozwijające i doskonaląceobszary: percepcjasłuchową, spostrzegawczośćwzrokowa, logicznemyślenie, koncentracjauwagi, koncentracja wzrokowo-ruchowa; • LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu)oraz6stanowiskoffline(pracabezdostępudo Internetu); • praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów. • UWAGA: Program dostępny w sprzedaży od czerwca 2021

sprawności rachunkowej, wykorzystanie i tworzenie informacji,modelowaniematematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii. Programmoże być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. Przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lubmonitora interaktywnego (na systemachWindows, Android oraz iOS). • Program proponuje: • blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce; • przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęć;

76

Made with FlippingBook Proposal Creator