Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

EDUTERAPEUTICA LOGOPEDIA

Program rekomendowany przez Polski Związek Logopedów, stanowi cenne źródło informacji o uczniach objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i terapią logopedyczną. Pozwla gromadzić wyniki przeprowadzonych diagnoz, a także dane na temat przebiegu oraz efektów zajęć. Aplikacja nauczyciela umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Program jest wyposażony w test prediagnostyczny, który sprawdza umiejętności dziecka niezbędne do realizacji założeń multimedialnej terapii. Diagnoza logopedyczna obejmuje następujące obszary: artykulacja głosek: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, spółgłoski dwuwargowe, spółgłoski wargowo-zębowe, spółgłoski przedniojęzykowe, spółgłoski środkowo-językowe, spółgłoski półotwarte, spółgłoski tylnojęzykowe, samogłoski ustne, samogłoski

nosowe; artykulacja tekstu; mowa spontaniczna; budowa i sprawność narządów mowy. W module diagnozy wykorzystano atrakcyjne ćwiczenia komputerowe z możliwością nagrywania i przechowywania kluczowych wypowiedzi dziecka, co umożliwia analizę jego postępów poprzez porównanie nagrań przed, w trakcie i po zakończeniu terapii. W programie logopeda ma również możliwość wydrukowaniawielu kolorowych kart pracy i prowadzenia sesji terapeutycznych także bez użycia komputera. Program dostępny jest w dwóch wersjach: podstawowej i rozszerzonej. Dodatkowo z programem autorskie pomoce dydaktyczne: zestaw 39 kolorowych plansz – labiogramów; 33 karty do ćwiczeń słuchu fonemowego; memory logopedyczne (40 kartoników); naklejki – nagrody dla dzieci (zestaw 5 wzorów po 10 naklejek); plansze sytuacyjne; 690 drukowanych kart pracy.

Wersja rozszerzona PN 0046

Wersja podstawowa

3 399 zł

PN 0045

1 799 zł

• szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny) • szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny) • szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny) • różnicowanie szeregów • artykulacja głosek r, k, g • dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny) • słuch fonematyczny • skuteczna terapia jąkanie • różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny) • badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy • ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafo- motoryka)

• szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny) • szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny) • szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny) • różnicowanie szeregów • głoska r

• 515 interaktywnych ćwiczeń • 429 kart pracy do wydruku • poradnik metodyczny • słuchawki z mikrofonem • pomoce dydaktyczne

(labogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze dydaktyczne

Eduterapeutica SPE kl. 4-8. Karty pracy PN 0129 199 zł Zestaw kart pracy przeznaczony do wspierania i terapii uczniów wykazujących specyficzne problemy z zakresu dysleksji (trudności w czytaniu), dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Zestaw obejmuje następujące zagadnienia: pamięć, percepcja wzrokowa, liczby, ułamki, procenty, myślenie operacyjne, symetria, odbicia, proporcje, pa - mięć stosunków przestrzennych, koncentracja, diagramy, zegary, monety, geometria, sprawność grafomotoryczna, umiejętności językowe, ortografia, kaligrafia. • 417 kart pracy do wypełnienia lub wielokrotnego kopiowania; format: A4, kolor: czarno-białe; wiek: 12+

• 879 interaktywnych ćwiczeń • 690 kart pracy do wydruku • poradnik metodyczny • słuchawki z mikrofonem • drukarka laserowa • pomoce dydaktyczne

(labogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze dydaktyczne

90

Made with FlippingBook Proposal Creator