Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Wersja rozszerzona bez drukarki PN 0130

2 890 zł

Wybierzesz różnorodne ćwiczenia z gotowej bazy! LOGOPEDIA to przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów. Multimedialny program diagno - styczno-terapeutyczny wspiera specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwi - czeń interaktywnych, kart pracy i pomocy dydaktycznych. Sprawisz, że Twoje zajęcia będą wyjątkowo atrakcyjne! Dzięki interatywnemu charakterowi terapii w programie Eduterapeutica, dzieci będą chętnie powtarzać, ćwiczyć oraz bawić się, dzięki czemu nie będą czuły że poddane są terapii. To doskonała motywacja i zachęta dzieci do powtarzania żmudnych i monotonnych ćwiczeń logope - dycznych. Eduterapeutica wspiera pracę logopedy w takich obsza - rach jak: • - badanie mowy - umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności na- rządów mowy • - szeregi - szumiący, syczący, ciszący (poziom łatwy, średni, trudny) • - różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny) • - dźwięczność (mowa bezdźwięczna) • - artykulacja głosek r, k, g • - słuch fonematyczny • - skuteczna terapia jąkania • - ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka) • - nagrywanie i przechowywanie dźwięków co umożliwia porównywanie ich w trakcie realizowanej terapii.

LOGOPEDIA zawiera: • - 879 interaktywnych ćwiczeń (instalacja z Pendrive’a) • - 3 poziomy trudności ćwiczeń • - 690 kart pracy - drukowane i elektroniczne • - poradnik metodyczny - drukowany i elektroniczny • - słuchawki z mikrofonem

• - kartonowe pomoce dydaktyczne które urozmaicają zajęcia - labiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze sytuacyjne. • Produkt rekomendowany przez Polski Związek Logopedów • Wymagania systemowe: • - Program działa na komputerach, tablicach interaktywnych i tabletach z Win- dows 7/8/10. • - Pamięć RAM: minimum 2 GB • - Procesor: minimum 2 GHz • - Dysk twardy: 3 GB wolnego miejsca • - Karta dźwiękowa • - Rozdzielczość ekranu: minimum 1024x768 pikseli • - Port USB Możliwość wypróbowania 30dniowej darmowej wersji programu

91

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator