Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

DYSLEKSJA

EDUTERAPEUTICA DYSLEKSJA

Edusensus Dysleksja Pro v. 3.0 (2 stanowiska) DP 0903A

jest rekomendowanyprzez Polskie TowarzystwoDysleksji. Programskłada się z 4 części: 1.Ocena ryzykadysleksji- moduł diagnostyczny dladzieci z grupy ryzykadysleksji; 2. Litery-moduł terapeutyczny dladzieci wwieku6-8 lat; 3.Ocenaprzyczyn trudności wnauce czytania i pisania- moduł diagnostyczny dladzieci w wieku8 lat; 4. Trening słuchania, czytania i pisania- moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat. • ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 300 kart pracy do wydruku wprogramie; dodatkowowzestawie: publikacjadrukowana: „Dysleksja PRO – karty pracy”. (nowość 2021!); e-Przewodnik metodyczny do pracyzprogramem; ponad2000dodatkowychpomocydydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy dowydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach;bezterminowa licencjana2urządzenia:2xkomputer. (nowość 2021!); programwspółpracujezmonitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełniawymagania rządowego programu Aktywna Tablica2021-2024.

2 199 zł Najobszerniejszy na rynku program multimedialny do diagnozy i terapii dysleksji. Wspomaga umiejętność czytania i pisania, doskonali funkcje percepcyjno-motoryczne oraz znajomość ortografii. Pomoc dydaktyczna dla uczniów w wieku 6-10 lat mających problemy w edukacji szkolnej. Program doskonali koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafomotorykę, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, z których najważniejszą jest sprawneporozumiewanie sięwmowie i w piśmie. Program może być stosowany jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesówuczenia się (dysleksja) orazwspomagającodla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Program przeznaczonydla terapeutówi nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne zdziećmi mającymi problemy z naukąpisania i czytania, a przede wszystkim z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz zdysleksją rozwojową. DysleksjaPROjest wyrobem medycznym- skuteczność i bezpieczeństwoużytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Program

Eduterapeutica Dysleksja PN 0047

1 299 zł

• ćwiczenia ze zdaniami polegające na rozumieniu i zapamiętywa- niu tekstu. • Zestaw zawiera: • 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych, • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 15 interaktywnych gier i zabaw, • 219 wydrukowanych kart pracy dostępne też w programie, • poradnik metodyczny • alfabet • bingo literowe • rozsypanki sylabowe

Multimedialny program do pracy z dziećmi w wieku 7-10 lat wykazującymi trudności w nauce czytania i pisania. Bogata baza ćwiczeń, kart pracy i pomo - cy dydaktycznych zapewnia materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia, która obejmuje ćwiczenia: • uzupełnienie wyrazów poprzez dopisywania liter i sylab, • sylabizowanie • oddzielanie słó,w od siebie, • budowanie zdań, • ćwiczenia z pamięci i słuchu, grafomotoryczne na kartach pracy z wyrazami podczas których dziecko uczy się wyróżniać samo- głoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów,

92

Made with FlippingBook Proposal Creator