Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

6 .

Vognmandsaffæren: Degen efter eller et Par Bage efter det ferste Møde hos mig, hvor som sagt ogsaa Vognmand Osvald Petersen, Slagelsevej var til Stede, sad jeg samen med Urmageren i Stuen Brogade 10 (Mor'og Lisbeth, der havae varet paa Besøg, var lige rejst,og Hins havde fulgt dem paa Stationen,. Ogsaa Morning var til Stede i Anledning af noget Sprængstof, han skulae skaffe fra Kobenhavn. Vi havde hørt lyskerne skramle ud af Værtshuset neaen- under med stort Spektakel, idet de var mere eller mindre fulde, i^luaeelig lod et Skad og derefter to til af anden Klang. - Vi for cii Vmauet og saa lyskerne lebe af Sted ud mod Slagelsevej. At det var Skudveksling( vi havde hørt,var klart, saa Morning og jeg styrtede ned paa Gaden og løb efter Tyskerne, idet jeg i Løbet opfangede,at en raabte:’' Det er Pe­ tersen". "Saa for Satan" fløj det gennem Hovedet "Vognmanden", og aet viste sig desværre tt være rigtigt. Han havde sammen med lille Staall været ude for at købe en Pistol, og de havde været bevæbnede for at sikre sig imoa Baghold. Vognmanden havde lige taget Afsked med Staallxxxasg^^^^ paa Hjørnet af Vinhusgade og Brogade og var gaaet ned af Brogade forbi. - Hu 3 . Iler var Tyskerne tumlet ud paa nam inde fra Beværtningen, o^ Vognmanden var usandsynlig hidsig, udviklede Begivenhederne sig i Løbei: af faa Sekunder. I den givne Situation, hvor Vognmanden gik med Pistol pae sig, og hvor han burde have udviet Forsigtighed baaae af Hensyn ^ sig selv og af Hensyn til os andre, tog Vreden og Hidsigheden Kagten fra hal, og han vilde ikke flytte sig, men gjorde i øvrigt ikke andet end dette, at han holdt sin Bane lige ud. Tyskerne tog det som en Demonstration, nvad det naturligvis ogsaa var, og begyndte at rae.be til ham. :,ers vi.J.dc de.t være sket, hvis ikke Tyskerne havde været drukne, men nu begyndte de at løbe efter Vognmanden, der var gaaet raék til for at komme væk. Et Ojebliic efter havde han dem alle i Hælene paa sig. Saa tænkte han: "Hu er Du solgt, men saa vil jeg have en med mig". (Tanken var unægtelig ikke helt adækvat til Situationen og ogsaa ret primitiv, men han ver som sagt i en Ophiaselses- tilstand). Ilan gjorde Pront, trak Pistolen, tog omhyggeligt Sigte paa en Gefreiter og skød. Han ramte Tyskeren i venstre Skulder, cg kuglen gi* derefter op i venstre Tinding, idet Tyskeren dækkede. Nu blev c.c optur ligvis helt vilde, og da j?g kon ned, havde de alaaet ham ihjel, troede de. Først havde de løsnet et Par Skud mod ham, der ikke ramte, saa vidt jeg senere kunde se, dernæst havde de hamret løs paa hans Hoved med Bajonet­ ter (de var godt en Snos Mand) og havde ogsaa opnaaet at skalpere ^r.. Da de derefter troede, han var færdig, smed og sparkede de ham hen i en Krog imellem Fossings og hans eget Hus, medens de kobberrøde i Hovederne raabte og skreg og for frem og tilbage mellem C-aden og den blodige, flappe Masse, der havde været Petersen. - De lavede Afspærring og forbød alle at komme til. Da jeg forcerede, idet jeg sagde, jeg var læge, blev jeg (meget fornuftigt iøvrigt) brutalt skubbet tilbage, idet deres Leaer raabte højrød i Hovedet, at det Bolscheviksvin var ordnet, og at ae tove sendt Bud efter en Vogn fra Kasernen, og at saadan et svin i^:e •r * " i 4 - vi-i -•vy' ’V hf'Tn n i l en Fart « mciv^n Vognen have Lægehjælp. Det gjale n a o m *aa n a m w . x en , , . .• j . idet j£.3 sagae, at je^, fra Kasernen kom, og jeg fer, . - enanu en u-an0 , - lu «. fuldt ud forstod deres Harme. ''Ja og saa med en c_x vo_e egn*- (Det var ulykkeligvis en l’arabellum, \fognmondcn La/de P-<- <->* ■ "Ja, ja, men jeg maa se paa deres saarede Mand, det ser alvorligt u g ,

Made with FlippingBook - Online magazine maker