somnus nr 3_2020

40 år

Margaret S. Ramberg. I løpet av lederperioden ble hun også medforfatter av en forskningartikkel. Foreningen forsket sammen med NK på livskvalitet og mestring for men- nesker med narkolepsi. – På 1980-tallet hadde foreningen en undersøkelse av hvordan det var å ha narkolepsi i Norge. Et av funnene var at folk med narkolepsi hadde mye mer smerter enn den generelle befolkningen. Det var sånt som vi i foreningen snakket om til spesialister og forskere i alle år. De blåste av det. Det sto ikke i læreboka, sier hun og peker også på meldingene om hvor lang tid det tok å få diagnosen fra du hadde symptomer. Solveig Ervik på NK holdt kurs om livskvalitet, og i 2006 skrev hun og kollegene, sammen med Ramberg, en artikkel om hvordan narkolepsi vir- ker negativt inn på livskvaliteten. Raskere diagnose og behandling kan være viktig for å redusere den negati- ve effekten, mente de.

Brosjyrene med informasjon var en viktig del av jobben Foreningen for Søvnsykdommer gjorde mens Margaret S. Ramberg var leder.

Bilkjøring Bilkjøring var et annet viktig tema for Foreningen for Søvnsykdommer. Mange hadde opplevd å falle i søvn under kjøring og å havne i nestenu- lykker. Det ble konferanse om å sovne bak rattet, og det ble sommer- kampanje om å ta pause og unngå å sovne bak rattet. – Vi hadde kontakt med Norges Lastebileier-Forbund i mange år etter dette, for de startet også opp med å fokusere på langtransportsjåfører som

sovner bak rattet. Så kjørte de videre med maten på veikroer, og det har skjedd en god del ting senere. I denne situasjonen var det ikke svaret å ta fra folk sertifikatet hvis de fikk diagnosen søvnapné. Hvis de bruker CPAP, og tilsvarende hvis en som har narkolepsi, er under behand- ling, ble du ikke straffet med å miste sertifikatet. Det ville gjøre at folk ikke oppsøker lege for problemet sitt. Det var en viktig ting vi fikk til der, mener Margaret S. Ramberg.

Hun har engasjert seg for bedre kunnskap om søvnsykdommer i over 20 år – her et bilde fra 1997.

39

JUBILEUMSNUMMER

SOMNUS NR 3 - 2020

Made with FlippingBook Publishing Software