somnus nr 3_2020

Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

Returadresse: Søvnforeningen, Solheimveien 62b, 1473 Lørenskog

Medisin-diktaturet

M itt morgenrituale i snart 30 år omfatter klargjøring og svelging av syv tabletter. Jeg må regulere et altfor høyt blodtrykk og lav for- brenning. Det er resultatet etter noen år med ubehandlet søvnapné. Lykken har stått meg bi: alle medisinene er på blå resept. Det har det aldri vært noen diskusjon rundt. Jeg innser at jeg er svært så heldig som benytter medisiner som har gjennomgått omfattende testing og er godkjent i alle instanser. S å heldige er ikke mange av våre medlemmer med narkolepsi og idiopatisk hypersomni. Mange må selv betale full pris for medisinering- en. Noen må punge ut med nærmere ti tusen kroner når de henter livsnødvendig medisin på

nyelse bare skal gjøres i spesialisthelsetjenesten? En utredning og innstilling om dette har vært ute på høring. Men ikke til Søvnforeningen. Vi sto ikke på listen over høringsinstanser. I løpet av et par dager, etter at vi oppdaget hva som er på gang, sendte vi inn våre spørsmål og vår mening til Helsedirektoratet. La oss slå det knallklart fast at det er enklere og raskere å få fornyet resepter hos fastlegen enn hos en spesialist. H er er et eksempel: Ett av våre medlemmer var til undersøkelse i forbindelse med sykdom etter Pandemrixvaksinen og fikk diagno- se med klare medikamentelle anbefalinger. Fra epikrise ble sendt til pasientens lokale sykehus for evt å prøve ut medisiner, gikk det ett år uten

annonse inn her

‘’ Vi opplever mye uforstand, liten fleksibilitet og mye urettferdighet.

apoteket. Det er medisiner som de meget sannsynlig må bruke hele livet for å kunne fungere sosialt og kanskje gjennomføre utdan- nelse og stå i arbeid. H vorfor skal jeg få mine medisiner dekket av det offentlige, når andre

medisiner. Helt uakseptabelt! Som legfolk er vi litt usikre på konse- kvensen av at finansiering av medi- siner på blå resept overføres til hel- seregionene. Hva skjer da med de som i dag bruker privatpraktiserende spesialister og private søvnlaborato- rier? Vil de kunne fortsette å utrede, diagnostisere og initiere behandling på nye pasienter? Uten de private

alvorlig syke må ta et dypdykk i lommeboken for å ha et minimum av livskvalitet? Myndighetene har ikke godkjent deres medisiner for blå resept, de har ikke gjennomgått testingen på tusenvis av pasienter. Det er ikke bred nok forskning på mange nok pasienter. Men det finnes ikke så mange pasienter for disse diagnosene er sjeldne. Det er helt umulig å oppnå en slik omfattende testing. Derfor må reglene for disse diagnosene endres – og de må endres NÅ! V i ser noen andre faresignaler når det gjelder reseptregimet. Skal vi oppleve at reseptfor-

aktørene hadde ventelistene for utredning og behandling vært enda lengre. S øvnforeningen vil fremover engasjere seg tungt i alle sider av medisinering av våre diagnoser. Vi opplever mye uforstand, liten fleksibilitet og mye urettferdighet.

Pål Stensaas, leder

Made with FlippingBook Publishing Software