somnus nr 3_2020

Effekt av myofunksjonell terapi på barn med søvnapné Målet med undersøkelsen var å systematisk gjennom- gå litteratur som beskriver effekten av myofunksjonell terapi på søvnapné hos barn. 10 studier med 241 pasienter oppfylte studiekriteri- ene og ble analysert. AHI ble redusert fra 4,32 til 2,48. Gjennomsnittlig oksygenmetning økte med 0,37 prosent, det var ingen signifikant økning i nadir O2. Konklusjoner: Til tross for forskjellige øvelser, redu- serte myofunksjonell terapi AHI med 43 % hos barn, og økte gjennomsnittlig oksygenmetning hos barn med mild til moderat søvnapné og kan tjene som et tillegg søvnapné-behandling. Hvis du trenger hjelp til tekniske feil med maskinen din, så må du forhåndsbestille time for det. De har telefontid fra 09.00 til 11.30 og 12.30 til 14.00. Det er sendt ut brev til pasienter med CPAP, og i brevet fulgte det med gode råd for stell av maskinen og utstyret. Behandlingshjelpemiddelsentralen på Ahus har endret rutinene for utlevering av utstyret til CPAP-brukere. Du kan ikke lenger møte opp og hente det du trenger av maske, slange og filter i det lille lave huset i Dr. Kobros vei 7 rett bortenfor Ahus. Hvis du skal ha ny slange, fil- ter og maske, så kan du sende en epost til dem på bhm@ahus.no eller ringe dem på 67968350 og gi beskjed om hva du trenger. Alle varer du trenger blir nå sendt pr post. Nye rutiner for utleve- ring av maske og slange på Ahus

Søvfore- ningens alder i 2025

Svi Sagn- figur

Kikker Tre- stykke

Organi- sasjon Dyrelyd

Blund

år

Ren- gjørings- bedrift Trau Hyppi- gere

Inter- jeksjon Plate

Ledd

Dans Ens-

Like

Entall (fork.) Ildsted

Ujevn Spill

Be- traktes

Våtrom

Forlatt

Obs Musikk- spiller

Tren Stater

Bilmerke

Slem Møkk KRYZZZORD

Løsningen forrige gang var DRØM. Vinneren ble også denne gang Bjørn Olsen i Slemmestad.Sett sammen bokstavene i de gule feltene i kryssordet til et ord. Når du tror du har løs- ningen, så send løsningsordet på epost til bladetsomnus@gmail.com. Vinner får fem FLAX-lodd.

fortelle hva et hotellromskal brukes til. Eller at hotellkjedene hadde noenmed ansvar for byggeprosjektene, somen eller annen gang hadde bodd på et hotellromog visste hvor- dan g jestene bruker dem. Jeg skal ikke klage formin egen del. For det er bare jeg i hele verden (i hvert fall gir lysset- tingen på hotellrommene inntrykk av det) somkan tenkemeg å sitte i sofaen, lenesto- len eller sengen og arbeide innimellom, og ikke bare ved skrivebordet somenkelte gang- er faktisk har sterkt nok lys til at det går an å arbeide i. På vegne av oss somhar en CPAP å ta fra hverandre og pakke sammen, derimot, så vil jeg g jerne spørre pent om ikke hotellrom- mene kunne få et aldri så lite taklys ig jen. Strømforsyningen er svart. Vesken er grå. Flertallet av alle kofferter og bager er svarte

eller grå ellermørkeblå, i hvert fall på innsi- den. Veldigmange klesplagg er svarte eller grå. Og sannelig er det ikke veldig trendy å g jøre gulv ogmøbler svarte eller grå, også. Resultat: Hvis du er heldig, kommer du hjem og oppdager at du er i ferdmed å legge strømforsyningen i vaskemaskinen og plug- ge inn sokkene i CPAP-en. Hvis du ikke er hel- dig, ligger begge deler ig jen på hotellet. Fordi du ikke har sett hvilken svart dings somer hvilken svart dings når du står der i tussmør- ket og småpakker. I mitt neste liv skal jeg bli el-rådgiver for en hotellkjede. Siden jeg har erfaring som journalist, er jeg jo vant til å opptre støtende.

sterkere lys enn vi g jorde den gangen vi var unge og ennå hadde vår egen pannelugg. Arkitekter, derimot, de vet det ikke. Spør du en hvilken somhelst bygghåndver- ker, får du g jernemorsomme historier om hvordan arkitekten sikkert er flink til å lage noe somser pent ut,men akkurat dette faget har de ikke skjønt. Derfor tegner de inn en haugmed løsninger somer fysisk umulige å få til, og hvis det ikke hadde vært formale- ren/mureren/tømreren/rørleggeren/ventila- sjonsmontøren/forskalingssnekkeren/akku- rat den håndverkeren du snakkermed, så hadde det ikke gått an å bruke bygget i det hele tatt. Jeg skulle ønske elektrikerne også hadde noen slike folk i sine rekker, noen slike som kunne virkelighetsorientere arkitekten og

Georg Mathisen

57

JUBILEUMSNUMMER

SOMNUS NR 3 - 2020

Made with FlippingBook Publishing Software