CHEMAGAZÍN 5-2023

OBSAH VYDÁNÍ

Umělá inteligence ve službách retrosyntézy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Představení umělé inteligence programu SYNTHIA™. Monitorování procesů v bioreaktorech a studium polymorfů pomocí časově rozlišené Ramanovy spektroskopie Timegate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Monitoring bioprocesů ve výrobě a analýza polymorfů ve farmaceutickém výzkumu a produkci s Ramanovým spektrometrem PicoRaman M3, který umožňuje reálné potlačení fluorescence samotným způsobem měření, nikoli pomocí softwarových triků. Využití Ramanových spektrometrů ve farmacii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pohled na Ramanovy spektrometry, které nalezly ve farmacii své využití jako vhodné analyzátory pro identifikaci a verifikaci materiálů. Kombinované Raman-SEM zobrazování pro farmaceutické studie . . . . . . . 16 V článku je prezentováno korelativní Ramanovo zobrazování a rastrovací elektronová mikroskopie jako užitečný nástroj pro studium jemných struktur a chemického složení farmaceutických vzorků. Analýza a purifikace syntetických oligonukleotidů od začátku do konce – Od výzkumu a vývoje po produkční QA/QC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 V článku se dozvíte, jaké nástroje nabízí společnost Agilent pro tuto oblast. Rozpustnost: význam, měření a aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Příspěvek se zabývá stanovením rozpustnosti metodou bodu vyčeření/zákalu přístrojem Crystal16 a jeho integrovanými senzory zákalu, která umožňuje vědcům snazší sběr a reprodukci dat ve srovnání s metodou EqC. Pro metodu přídavku rozpouštědla lze použít přístroj Crystalline vybavený kamerami pro pozorování částic, který je rovněž v textu představený. Orbitrap Astral – hvězdný hmotnostní spektrometr . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Unikátní technologie použitá v novém hmotnostním spektrometru oslňuje dechberoucí výkonností, díky čemuž lze ve stejném vzorku za stejný čas identifikovat o 50 % více proteinových skupin oproti současně nejlepšímu dostupnému instrumentu. Problematika reprodukovatelnosti výsledků v lyofilizátorech . . . . . . . . . . . 28 Příspěvek o tom, kterak dosáhnout reprodukovatelnosti výsledků s lyofilizátory amerického výrobce VirTis nebo v Česku vyráběným lyofilizátorem AMARU. Ruční vs. strojové čištění laboratorního skla a vybavení . . . . . . . . . . . . . . . 30 Bližší pohled na výhody a nevýhody strojového čištění laboratorního skla a vybavení a prezentace laboratorní myčky PG 8504 od Miele Professional. Odsávání v laboratořích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Přehled klíčových aspektů týkajících se odsávání výparů a prachu v laboratořích obecně a představení polohovatelných odsávacích ramen značky Nederman.

Číslo 5, ročník XXXIII (2023) Issue 5, Vol. XXXIII (2023) ISSN 1210 – 7409 Registrováno MK ČR E 11499 © CHEMAGAZÍN s.r.o., 2023

Dvouměsíčník přinášející informace o chemických výrobních zařízeních a technologiích, výsledcích výzkumu a vývoje, laboratorních přístrojích a vybavení laboratoří. Zasílaný ZDARMA v ČR a SR. Zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, Chemical Abstract a dalších rešeršních databází. Vydavatel: CHEMAGAZÍN s.r.o. Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: +420 603 211 803 info@chemagazin.cz www.chemagazin.cz Šéfredaktorka: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. T: +420 604 896 480 kvetoslava.stejskalova@chemagazin.cz Odborná redakční rada: Kalendová A., Babič M., Čejka J., Koza V., Kubička D., Navrátil T., Neuman J., Přibyl M., Svoboda K. Redakce, výroba, inzerce: Tomáš Rotrekl T: +420 603 211 803 tom@chemagazin.cz Tisk: Triangl, a.s., Praha Dáno do tisku 2.10.2023 Náklad: 3 600 výtisků Distributor časopisu pro SR: INTERTEC s.r.o., ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica, SK www.laboratornepristoje.sk Uzávěrky dalších vydání: 6/2023 – Kontrola a ochrana ž.p.

SEZNAM INZERCE

METROHM – Ramanovy spektrometry pro farmacii ........................................................1 TECHNOBIS – Přístoje pro testování rozpustnosti .................................................2 MEMMERT – Inkubátor .............................. 3 NICOLET CZ – Ramanovy spektrometry s reálně potlačenou fluorescencí ................ 4 MERCI – Laboratorní digestoře a nábytek .13 M.G.P. – Sady pro výuku přírodních věd ...15 UNI-EXPORT INSTR. – Analyzátory povrchů vzorků ...........................................17 ALTIUM – Nové HPLC separační kolony . 20 PRAGOLAB – Akční nabídka přístrojů Thermo Scientific ...................................... 21 BIOTRADE – Třepačky ............................ 29 MIELE – Laboratorní myčky ...................... 31 ANTON PAAR – Analyzátory pro farmacii 33 PRAGOLAB – MS seminář ...................... 33 LIEBHERR – Chladničky a mrazničky ..... 37

ANAMET – Přístroje pro biofyzikální charakterizaci ............................................ 39 BIOING – Laboratorní přístroje pro analýzu a měření ve farmacii ................................. 39 PRAGOLAB – Akční nabídka spotřebního materiálu pro HPLC ...................................41 CHROMSPEC – Spektrofotometr .............45 NEDERMAN – Laboratorní odsavače ...... 45 DENIOS – Produkty a prostředky pro bezpečnost při práci .................................. 45 CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva – KPP 2023 ................................. 46 CHEMAGAZÍN – Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv – VVKL 2023 ....... 57 CHEMAGAZÍN – Veletrhy LABOREXPO a PROCESEXPO ...................................... 58 VELETRHY BRNO – Veletrh MSV 2023 .. 59 MERCK – Umělá inteligence pro retrosyntézy ...............................................60

(uzávěrka: 24.11.2023) 1/2024 – Tepelné procesy (uzávěrka: 26.1.2024)

CHEMAGAZÍN – pořadatel veletrhů LABOREXPO a PROCESEXPO, Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv a Konference pigmenty a pojiva

5

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online