CHEMAGAZÍN 5-2023

EDITORSKÝ SLOUPEK

PROČ DIVNÝ PODZIM, VŽDYŤ PŘECE STÁLE KRÁSNĚ SVÍTÍ SLUNCE?

• Několik článků se společným jmenovatelem „Ramanovo zobrazování“: společnost WITec představuje korelativní Ramanovo zobrazování a rastrovací elektronovou mikroskopii využitel- né ve farmaceutických studiích a alphaCART, přenosný konfokální Ramanův systém; novou generaci přenosných a ručních Ramanových spektrometrů představuje společnost Metrohm: mají velký potenciál v průmyslových aplikacích a budou hrát hlavní roli v blízké budoucnosti na rozdíl od velkých stolních laboratorních spektrometrů, které nelze snadno využít v „on-line“ nebo „at-line“ analýze v reálném čase; společnost Nicolet představuje Ramanovy spektrometry TimeGate, jež v podstatě fungují jako dva přístroje v jednom: Ramanův spekt- rometr a fluorometr. • MUNI BioPharma Hub – unikátní spojení mo- derních výukových prostor a špičkové výzkumné infrastruktury v nové budově Univerzitního kampusu Bohunice Farmaceutické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. O přínosech projektu pohovořil David Vetchý, děkan FF, který bude detaily tohoto projektu prezentovat také v rámci naší redakcí pořádané konference VVKL 2023. • Příspěvcek o nástrojích firmy Agilent pro ana- lýzu a purifikaci syntetických nukleotidů. • Představení unikátní technologie použité v no- vém hmotnostním spektrometru Orbitrap Astral nebo výhody v Česku vyráběného lyofilizátoru AMARU. • Zprávu o tom, že vědci z olomouckého centra CATRIN a ostravských center CEET a IT4Innovations (při VŠB-TU) nalezli cestu pro přeměnu odpadního glycerolu (z výroby bionafty) na chemickou formu, kterou bude možné znovu využít v oblasti biopaliv. Vyvinuli uhlíkový materiál na bázi grafenu chemicky upravený pomocí přírodní aminokyseliny. • Úspěšný 90 let dlouhý příběh zrodu a rozvoje společnosti Memmert, norimberského lídra na trhu sterilizátorů, zařízení regulujících vnitřní klima a teplotu. • A další krátké články představující novinky na poli přístrojů či techniky a vybavení vašich laboratoří nebo výroby a další objevy na poli vědy a výzkumu z domova i zahraničí. I když, jak poznamenala paní u popelnic, léto stále není pryč, u nás v Chemagazínu již máme podzim v plném proudu. Dolaďujeme totiž pří- pravy námi pořádaných podzimních konferencí. Potkat se tedy můžeme počátkem listopadu na Konferenci pigmenty a pojiva na Seči u Chrudimi a nebo na prvním ročníku Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv v pražských Vysočanech. Mnoho inspirativního čtení v tomto vydání Chemagazínu vám přeje, Květa STEJSKALOVÁ, Vaše šéfredaktorka kvetoslava.stejskalova@chemagazin.cz.

S desítkou pedagogů chemie, takových těch nadšenců, co se žáky experimentují a navíc jsou ochotni a schopni o tom sepsat projekt a přihlásit jej do soutěže, jsem se potkala v polovině září. Sedím v komisi, jež projekty vyhodnocuje, a pak také mám tu čest jedno z ocenění předat (viz obr.). 14. září uspořádal Svaz chemického průmyslu ČR v Autoklubu v Praze tradiční Večer s českou chemií. Kromě ocenění již zmíněných pedagogů (vítězové soutěže Učme chemii atraktivně) oceňují i chemické firmy (certifikáty Responsible Care a Cena udržitelného rozvoje). Čestné uznání dostávají i vybrané osobnosti české chemie. I když z krátkých projevů vyzvaných hostů byla cítit i skepse a obava o osud chemie, stále více svazované legislativou, doufám, že své místo v lidské společnosti chemické obory neztratí, a dokonce i některé posílí. Velký potenciál totiž máme u nás například v nanotechnologiích či biotechnologiích. Praha má dnes šanci stát se evropským lídrem v oblasti biotechnologií díky intenzivnější spolupráci vědeckovýzkumných institucí a komerčních partnerů. Nedávno založené oborové sdružení Prague.bio plánuje propojit vědu a byznys s cílem urychlit vývoj nových léčiv, diagnostiky a jiných úspěšných projektů, které pomohou při financování české vědy. A blýská se i na lepší časy právě ve financování – Česká spořitelna totiž vstupuje jako první banka v Česku do investičního fondu i&i Biotech Fund, který působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Fond bude podporovat vývoj nových léčiv, diagnostických metod a medicínských technologií. A o farmacii a biotechnologiích je toto vydání Chemagazínu, ve kterém najdete mimo jiné např.: • Program SYNTHIA™ Lite, který nabízí jedi- nečnou příležitost vkročit již nyní do nové éry retrosyntézy, představuje v článku o roli AI ve službách retrosyntézy společnost Merck Life Science.

„Ten podzim je letos ale divný, takový nepama- tuji,“ pronesla paní přede mnou, když odhazovala igelitku s plasty do žlutého kontejneru. Otočila se na mne, co já na to. Nešlo neodpovědět. Místo mne si vzal ale rychle slovo starší muž, co přispěchal za námi a pečlivě složené krabice cpal již tak dost plným otvorem do modrého kontejneru. Věkově si byli blíže, a tak paní nečekala, co já na to, a s mužem se dala živě do řeči. Oddechla jsem si, do šedého kontejneru nasypala sešlápnuté hliníkové plechovky, víčka a pár plechovek od rybiček a odešla jsem svým směrem. Na nedělní ranní diskusi jsem neměla dost nabito. Neodolala jsem však a ohlédla se za odcházející diskutující dvojicí. Podzim vystřídala diskuse nad výsledky voleb na Slovensku. Léto jako by stále nechtělo uvolnit místo podzimu, který již má svůj astrono- mický ale i ten náš, „lidský“, čas. Ale on přijde, brzy i s celou svou barevnou krásou. Léto bylo letos opravdu dlouhé, teplé a pro mne hlavně „horký“ srpen plný aktivit a programů popularizujících chemii: dvě týdenní letní školy pro středoškoláky, vědecký campík pro děti vědců a vědkyň z našeho ústavu a taky jednodenní workshop pro pedagogy. V projektu Akademie věd Otevřená věda docela pravidelně o prázdni- nách zajíždím na kurz pro pedagogy a učím je celý den formou našich chemických workshopů. Letos jsem za učiteli jela až do Olomouce, do prostor bývalého jezuitského konviktu, kde jsou dnes úžasné univerzitní posluchárny. Výuce pedagogů se nebráním, ráda jim předávám své postřehy a návody, jak u nás učíme chemii expe- rimentováním. Zabalit a převézt několik krabic napěchovaných pomůckami je o dost pracnější než spustit pár videí, ale je to stále moje volba, které se držím. Na tyto kurzy jezdí ti, kteří chtějí učit přes experimentování a nejen zařazovat k teorii video- ukázky. Teď se nám do toho ještě míchá AI, takže kdo ví, jak bude vypadat výuka chemie za čas.

Obr.: Fotografie z Večeru české chemie pořádaného SCHP ČR, kde K. Stejskalová předala oce- nění Mgr. E. Rečkové ze ZŠ Příbor za Oceněný projekt roku 2023 – Učme chemii atraktivně

6

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online