Marvede - Skrivelser angående rationering, 1939-1941

Marvede Sognerad rr. Hy'linc-'

J ,

J z . 7 . j 9 V e .

^

/

%

j~ r y t

^ J ^ o n c c

*U t& C c£c*y

^

^ i c (

/ Y ' ^ & O r z 4

J .

& r ?

ts r t£ * * & lA e * , Z ^yy?

^ U C

t y ^ U U -r u * ?

jyi^o? 6 /0 /fa

jo M / ^

s& e/

/

7

} ? 1 4 ( /l^ /l4 s n e ~ Å ^ ^

> Z#rl4n(SU i/‘4cXstnJé& føs7

fr ir? J tfW l

J b e a J /< * # .

.JL v^uC i , /??JctC4

jicØ sCt+Tj

(U ^U ^y y t^rt^c ^ sprtc6( ^p-e*xJCc^u.

jfa ju ^ tc io o ^U o cC c jU ^

■ & /! jU < ^

/* * w

J& U 4

^ f u ^ € u ^ i

i ^ 6 /tjo to n y

4 ,^c& C tb tsn JC t ^ u / i ^ $ ^

"T JfybtÅttA

‘tfiA ist C føfoC c, •

/&*-*J <>p

. ^ W

* { /W r isU s r v t

^sC A c## .

^ r u ^ A y tc ^ i

K tr tA rsp

t l Å A td d U i

'C li^ c e é té c ,

A & U /l

tr l& n

f z #

( S c ^ u u e ty tc /y f

'U s M jia J. -&r? ' t€bO c^4tsn6(4 tf'c*4si^vcn**j $ ( )

/If& tf

CL&

j& } ^ ifr K jC t

'* ^ 7

% n /£ /z * ^ r t oX ,

/é (p X 4 u tf /% X sM t/+

J J u tfA tc C o U c ,

s< Å /u

s c /tu £ * 6 t ^ U ^ t

C lø ^e o + tp . ^ c f 4 6 ^ * 4 .

'

M c U ^ avu .

% '

J tio i

~&yt

yT fa c i« /6 sts-e t* sh + * * t* ^ , a fo t

/C l -* M s h jtJ f s?yUsr7^ iC ^ r ^6#? ^/i&

-&ntl

6 X>

¥ v 1> - 1 9 * / 0 . / B i l

S J J N t

Made with FlippingBook - Online magazine maker