Somnus nr 3_2013

Usikkerhet rundt virkningene av Pandemrix skal komme erstatnings- søkerne til gode, lover NPE-sjef Rolf Gunnar Jørstad.

Behandler N orsk pasientskadeerstatning behandler på nytt saker der voksne har fått avslag på erstatning for narkolepsi. ERSTATNING på nytt

Norsk pasientskadeeratatning vurde- rer slike saker: – Vi har allerede gitt medhold til fire voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen med Pandemrix. Men det kan være at det er enda flere som har rett til erstat- ning på dette grunnlaget, sier direk- tør Rolf Gunnar Jørstad. NPE har hatt flere saker på vent for å se kon- klusjonene i disse studiene. Nå skal også saker som tidligere er avslått, gås gjennom på nytt. – Vi mener det er riktig å la usikker- heten rundt virkningene av vaksinen komme erstatningssøkerne til gode, sier Jørstad. Til nå er det utbetalt over 62 millio- ner kroner i erstatning. Men i mange av sakene er ikke erstatningssummen ferdig behandlet, og NPE venter å betale ut mer.

I 177 saker er det gitt avslag fordi NPE ikke har funnet noen sammen- heng mellom vaksinen og plagene som pasienten opplever. 13 saker er henlagt eller avvist fordi en eventuell skade ikke har ført til noe økonomisk tap. 113 saker er fremdeles under behandling. Etterlyser forskning I Aftenposten forteller smittevernek- spert Preben Aavitsland hvor over- rasket han ble da bivirkningene av Pandemrix ble kjent. – Dette kom som en bombe på alle fagfolk. Det er jo så overraskende at det ennå er en del som ikke helt vil tro det, sier han. Aavitsland mener likevel det var rik- tig å anbefale vaksinering ut fra det man visste da anbefalingen ble gitt. I de landene som vaksinerte størst

Georg Mathisen tekst og foto

Så langt har 60 pasienter fått erstat- ning for å ha utviklet narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinering. Men tal- let vil fortsette å øke. Per 12. august hadde Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) tatt imot 363 saker som gjel- der skade etter vaksine med Pandemrix mot svineinfluensa. Vurderer på nytt 46 av sakene gjelder barn og unge som har fått narkolepsi. Men ny forskning fra Sverige og Finland viser at også flere voksne kan ha vært utsatt for å utvikle narkolepsi etter at de ble vaksinert med svinein- fluensavaksinen Pandemrix. Det får konsekvenser for hvordan

Med medbrakt rytmeboks

SPLIT, KROATIA: Hva er det somg jør et hotell bra? Størrelsen på rommet? Frokosten? Betjeningen? Beliggenheten?Vel, personlig tror jeg detmå være senge- karmen. Bådematerialet og utformingen. Jeg tilhører nemlig de heldi-

gemenneskene somhar møtt forståelsesfulle syke- pleiere og andre søvnhjel- pere, slik at jeg nå reiser rundtmed siste skrik i CPAP, inkludert oppvarmet slange så jeg ikke drukner i kon- dens hvis rommet blir for kaldt. Problemet er at

12

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker