Somnus nr 3_2013

Tine Norman (fra venstre), Alfhild Lehne, Erik Aasum og Berit Faale vil gjerne ha et sentralt tilbud til pasienter med narkolepsi og sjeldne søvndiagnoser, der alle kan få komme til en lege som kan akkurat den sykdommen.

– Kjemp for sentralisering

Søvnsykdommer i Østfold for ti år siden. Før det ledet hun Norsk Narkolepsiforening. Synlig Hun mener at et engasjement for sentralisering også vil gjøre Foreningen for Søvnsykdommer mer synlig. – Styret må finne ut hvordan de skal gjøre det i praksis, men dette bør være en sak å arbeide for, mener Alfhild Lehne. Fra styremedlem Erik Aasum får

hun støtte. Han peker på at hvor mange det er som lider av søvnsyk- dommer i Norge, og mener potensi- alet for å få flere medlemmer og for å synes bedre, er stort. Ny minister Æresmedlem Berit Faale anbefaler å komme raskt igang med å ta opp søvnsykdommer med den nye helse- ministeren. – Det gjelder å starte med én gang, før han får for mange hjertesaker, sier hun.

Georg Mathisen tekst og foto

Foreningen for Søvnsykdommer bør arbeide for et sentralt tilbud der nar- koleptikere og andre med sjeldne diagnoser, kan komme til de beste legene, oppfordrer Alfhild Lehne. – Det behøver ikke å være noe for- melt senter. Men rett og slett at vi kan få komme til en lege som kan noe om sykdommen, sier Lehne. Hun tok initiativet til Foreningen for

...rett og slett at vi kan få komme til en lege som kan noe om sykdommen Alfhild Lehne.

15

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker