Somnus nr 3_2013

På EEG-Laboratoriet på Colosseum i Oslo arbeider Hesla sammen med blant andre nevrofysiologiingeniør Tor Vatne (i midten) og daglig leder Tony Wader.

kona reiste fra deg? At jobben er i ferd med å gå konkurs? Hvor mye skyldes medisiner? spør han. Men svært ofte finner han også anti- stoffer mot virus hos dem som ram- mes av insomni. Kyssesyke eller tok- soplasmose, for eksempel. – Alle som har katter i huset, burde omplassere dem, fordi mødre får toksoplasmose som overføres til barna, sier han. Forstår ikke at de har sovet Men insomni kan også være kronisk, og arte seg på forskjellige måter:

– Noen gjenkjenner rett og slett ikke søvn. De som rammes der, er ofte doktorer, ingeniører eller professorer. Der andre har vondt i ryggen, sier de at de ikke har sovet på flere dager. Hjernen oppfatter ikke at de har sovet, forklarer han. Opptil fem pro- sent av befolkningen kan ha dette problemet – paradoksal insomni. Andre har idiopatisk insomni; søvn- løshet uten noe utløsende forhold. – Det er de samme som satt utenfor hulen mens forfedrene våre sov, og passet på så bjørnen ikke kom inn. Nå har vi ikke bruk for dem lenger,

men de er fortsatt blant oss, sier han. Den andre formen for insomni er manglende søvnhygiene. Pasienten som bryter de vanlige reglene for å oppnå brukbar søvn. Aksjemegleren som kjører fort, bruker mye kokain, alkohol eller kaffe og ikke har tid til å sove. Får ikke sovet ut I den motsatte enden av soveskalaen er pasientene med hypersomni.

– Noen pasienter trenger lengre søvn enn vanlig, og føler likevel ikke at de er

17

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker