Somnus nr 3_2013

utsovet. Hos enkelte blir det forbigående bedre etter en stund, men så kommer søv- nigheten tilbake, forklarer Hesla. Han peker på at hypersomni for eksempel kan resultere i automatisk adferd – der pasienten gjør noe, halvveis bevisst, uten å huske det etterpå. – Idiopatisk hypersomni, med søvnlengde på mer enn ti timer der pasienten sover mye, men orker ingenting, forekommer hos én av 10 000. Det begynner før 25 års alder, og spontan bed- ring kan forekomme, sier han. Tidligere førte det ofte til tap av jobb og psykososiale problemer. Idiopatisk hyper- somni kan for eksempel ligne på ME. – Et hav av uvitenhet Per Egil Hesla oppsumme- rer søvnsykdommenes posi- sjon i samfunnet slik: – Vi står overfor et hav av uvitenhet. Det er svært vik- tig at pasientforeninger kan bruke innflytelsen sin til å påvirke beslutningstagere slik at neste generasjon ikke står overfor samme mang- lende kunnskap.

De har utstyret i orden for stort sett alle slags nevrofysiologiske undersøkelser, Tor Vatne (til venstre) og Per Egil Hesla.

18

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker