Somnus nr 3_2013

F or åtte år siden fikk presten Einar Gelius vite at han som storsnorker hadde en alvor- lig søvnapné. Så ga en liten data- maskin og to små nesepropper hamet nytt liv.

CPAP og

vil alltid følge meg!

- Tomlene opp for CPAP-en, den har gitt meg et nytt og bedre liv, skryter Einar Gelius. Han er svært godt for- nøyd med oppføl- ginga på søvn- avdelinger i Oslo og Arendal.

Ellen Marie Arefjord tekst og bilder

– Jeg er like glad i CPAP-en min som i Vålerenga, stråler Einar Gelius (54), prest i 16 år i nettopp Vålerenga kirke i Oslo, men nå er han tilbake i hjembyen Arendal. Han lever av å holde foredrag og kåserier, delta på seminarer, være en stemme på radio- kanalen P4 - og ta oppdrag som prest. I sommer viet han 12 par. Ett av dem i Spania. – Rørende! Og med 50-60 gærne VIF-supportere til stede. Kan du tenke deg? Vi snakker om gjensidig kjærlighet her, altså... Gelius døpte også sitt første barne- barn, Leah, denne sommeren. I tillegg er han ”en av våre”, og har vært det en åtte års tid. Men før han endelig kom til søvnutredning på Aleris gikk det mange år hvor han var uforklarlig sliten, hvor han nesten sovnet bak rattet, og hvor han kunne

høre på møter, konfe- ranser eller treff i VIF at han virket uinteressert og så fjern ut. Han skjøn- te ikke selv hvorfor i all videste ver- den han bestandig var så døsig. Kjæresten tipset ham Gelius hadde en kjæreste på den tiden da han ”humpet” seg gjennom natta med utallige pustestopp. Hun som lå ved siden av ham ble redd og trodde nesten han sovnet inn for godt mellom takene. Da tok han opp til- standen med fastlegen, som ganske raskt henviste ham til søvnutredning

på Aleris. Etter en natt med elektroder ga utred- ningen et klinkende klart svar på hvorfor han støtt var så trøtt om dagen: 44 pustestopp i timen! Søvnapné av det alvorlige slaget. Når Einar Gelius ser tilbake kan han nesten ikke begripe at han gikk så lenge før han fikk et navn på situa- sjonen. – Det sier noe om mangel på kunn- skap og opplysning. Derfor er jeg bare så glad for at jeg nå kan fronte søvnsykdommer - som i beste fall fører til at folk som trenger det kom-

24

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker