Somnus nr 3_2013

Kjøpe CPAP selv

Det er fullt mulig å kjøpe sin egen CPAP, men det koster selv- følgelig ganske mye. CPAP sel- ges i utgangspunktet bare når personen allerede har gjennom- ført en søvnregistrering og diag- nose er etablert, med andre ord til erfarne brukere som kanskje vil ha en reservemaskin, eller ha en på hytta, eller oppgradere seg til en nyere modell som ikke dekkes av Behandlingshjelpe- middelsentralen. Philips selger sin System One CPAPAuto for 6.600 kr og i til- legg kommer fuktekammer med slange med varmetråd for dem som trenger det. Det koster 1740,- kr begge deler inkl moms. ResMed selger sin S9 AutoSet CPAP for 5550,- kr uten fukte- kammer. Fuktekammeret koster 1935,- kr begge deler inkl moms. Hvis man er medlem av Treffpunkt Søvn, får man 10 % rabatt på alle kjøp. Nor-Dax selger sin Icon for 6.900,- kr inkl fukter, og de sel- ger maskinen med fukter og slange med varmetråd inkludert. Alle tre leverandører bidrar med innstillinger av CPAP ved kjøp.

Provent-ventilene limes fast i nese- borene og lager trykk.

neseborene, og er til éngangsbruk, men virker ikke for pasienter som pus- ter gjennom munnen. Den bruker det som kalles EPAP – expiratory positive airway pressure. Provent har bittesmå ventiler som åpnes når pasienten puster inn og luk- kes når han puster ut, slik at det ska- pes trykk som åpner luftveiene. En måneds forbruk koster snaue 400 kroner i USA. Det finnes også en lig- nende innretning med lavere mot- stand, som er reseptfri og beregnet på å bruke mot snorking. Akupressur Mens amerikanerne snakker om pro- dukter som er under seriøs testing, hender det at norske blader skriver om mer alternative metoder. Allers fortel- ler for eksempel om en «snorkering». – Nå har jeg brukt ringen hver natt i ett år. Pustemaskinen ligger i et skap. Mannen min har fått et nytt «natteliv» og jeg en nytt «dagliv», sier Anne Kari Fredriksen fra Skien til bladet. – Jeg er ikke 100 prosent snorkefri, bare 95. Men pustestoppene har jeg ikke lenger, sier hun. Ringen skal iføl- ge Allers virke etter de samme prin- sippene som akupressur, og trykke på meridianene for hjertet og tynntarmen, som ligger på lillefingeren.

Philips System One.

ResMeds S9 AutoSet

Nor-Dax Icon.

Tette skift rammer søvn Norske sykepleiere lider ofte av søvnløshet og er oftere utslitte når de har kort tid å hvile på mellom skiftene. Det er forskere ved Universitetet i Bergen og Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer som har under- søkt sammenhengen. De finner tydelig sammenheng mellom

rask retur til jobb – mindre enn 11 timer mellom skiftene – og insomnia, kraftig tretthet og utslitthet.

Apparatet fra Inspire Medical Systems opereres inn og stimulerer nervene elektrisk.

Foto: Scanstock

23

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker