Somnus nr 3_2013

S nart kan søvnapné-pasienter få flere nye behandlingsmåter å velge mellom – helt uten ansiktsmaske.

APNÉ uten CPAP

tene som prøver det. En ny versjon som flere skal kunne bruke, er plan- lagt til 2014. I USA koster den rundt

Georg Mathisen tekst og foto

6000 kroner. Operasjon

Det er Wall Street Journal som har sett på fremtiden for den som lider av søvnapné. Den amerikanske avi- sen fastslår at mellom 30 og 50 pro- sent av pasientene ikke kan eller vil bruke CPAP slik som legen anbefa- ler. Ikke like effektive Mens bittskinne er et åpenbart alter- nativ for noen av dem i Norge, ser amerikanske hjelpemiddelprodusen- ter for seg en rekke nye løsninger – fra tungesugere til kirurgiske implan- tater. Legene ser de nye metodene som alternativer til snarere enn erstatning for CPAP-en. I studiene hittil er de ikke direkte sammenlignet, men ingen av de nye er like effektive som den gamle CPAP-en, ifølge avisen. Tungetrekker Men noen pasienter har funnet andre løsninger som de trives med. 61 år gamle Debbie Hart er en av de mange som har sluttet å bruke CPAP – hun opplevde den som ubehagelig, og var plaget av klaustrofobi og mer- ker i ansiktet om morgenen. Nå har hun istedet tatt i bruk Winx. Det er et system som ble godkjent for bruk i behandlingen i fjor. Grovt forklart virker den stikk motsatt av en CPAP: I stedet for å bruke positivt lufttrykk til å åpne luftveiene, bruker

Noen søvnleger snakker heller for et kirurgisk inngrep. Ifølge Wall Street Journal er det minst to selskaper som tester implantater som holder luft- veiene åpne når du sover. Det gjør de ved å stimulere den hypoglossale nerven, som ligger rett under tunge- roten. Det pacemaker-lignende appa- ratet opereres inn under huden på brystet, med én ledning til midt på brystet og én som går opp til nerven. Når pasienten sover, stimuleres ner- ven elektrisk hver gang hun puster. Pasienten bruker en fjernkontroll for å skru av og på apparatet – når det skrus på, oppleves det som en liten muskalsammentrekning eller kiling. Ifølge de relativt beskjedne studiene som er gjort så langt, virker innret- ningen best på pasienter med en spe- siell type kollaps i ganen som samti- dig ikke er spesielt overvektige. Det er en fare for infeksjon og for at inn- retningen slutter å virke. Så langt er den ikke godkjent i USA, men det er den i Europa. Ifølge Wall Street Journal mener mange leger at et slikt inngrep bare er passende for pasien- ter med alvorlig apné som ikke tole- rerer CPAP. Festes i nesen Et tredje alternativ er raskt og enkelt å ta i bruk. Provent limer seg fast til

den negativt trykk til å trekke gane- seilet og tungen fremover. Virkningen er den samme: Luftveiene åpner seg. Pasienter bruker et fleksibelt innlegg i munnen. Det ligner på tannbeskyt- teren som noen idrettsutøvere bruker, og henger sammen med en tynn slange og en konsoll som skal stå ved siden av sengen. Iflølge produsenten ApniCure virker Winx for rundt halvparten av pasien- Winx trekker ganeseilet og tung- en fremover for å åpne luftveiene.

22

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker