Somnus nr 3_2013

z

Plutselig en natt våknet jeg av brannlukt på soverommet og fôr opp av sengen, rev avmeg masken for å finne ut hvor det brant. Ingen steder! Hodet ut avvinduet for å lukte omdet brant i en annen leilighet,men det g jorde det heller ikke. Det var bare hosmeg og egentlig mest i nesen. Jeg trålet leiligheten ettermystis- ke stikkontakter og støpsler,menmåtte til slutt slåmeg til romed at jeg trolig hadde drømt hele brannlukten. e Høyvann før natten Omdet var noe i veienmed CPAP-en? Neida, det var bare jeg selv somhadde glemt å fylle vann i fuktekammeret kvelden før. Det dugger sånn inni kammeret at jeg sjelden ser omdet er nok vann. Jeg hadde ikke nokvann, og den somtror at vann fra springen er krystallklart kildevann,må tro om ig jen.Vann har bunnfall og kalk og sikkert andre ting jeg helst ikke vil vite noe om. Varmeelementet hadde svidd fast bunnfallet etter at vannet var borte, og det var hele brannen! Da var det bare å stå opp ig jen, skure fukte- kammeret, helle i rent vann og forsøke å sove ig jen. Så vet jeg det til neste gang. Nå stikker jeg lille- fingeren ned i hullet i fuktekammeret hver kveld, for å sjekke vannstanden og sørger for høyvann foran natten. Så jeg sattemeg på sengekanten og tok frem masken, og der luktet det fortsatt brann!

Avdelingsoverlege Paolo Emilio Rossi, ortopedisk avdeling Sykehuset Telemark Kirurgisk behandling av livstruende trykksår. Rossi understreket viktighe- ten av å komme tidlig på banen hva gjelder operasjon av trykksår. Viktig at vevet rundt trykksåret er friskt og at dette blir observert av pleiere og pårørende.

Stortings- representant Torbjørn Røe Isaksen (H) fortalte at Rehabilitering/ habilitering ikke er priori- tert i det poli- tiske miljøet. Forebygging er også et område som er blitt forsømt.

Marit Aschehoug

21

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker