Somnus nr 3_2013

‘’

brødre også snorker og kan trenge å bli utredet? Selv har han bare vært til søvnregis- trering én gang, og ellers gått til kon- troll årlig så lenge han bodde i Oslo. Nå har sykehuset i Arendal overtatt. – De har en god søvnavdeling på Sørlandet, og jeg får meget bra opp- følging. – Hva slags maske har du? – Jeg har prøvd flere, men funnet ut at de to neseproppene passer meg best. I tillegg har jeg en hodestropp,

CPAP-en er ikke akkurat sexy utstyr, men helt nødvendig for min livskvalitet. Einar Gelius.

få spredd informasjon. Oppslaget førte også til at jeg fikk kontakt med en tannlege i Fredrikstad som heter Lars Anders Dyrbing, og som lager bittskinner. Jeg har fått en slik skinne nå, men har ikke prøvd den over tid så jeg vet ikke helt om den er et alternativ. På Høsthelgen snakket jeg med dok- tor Per Hesla om dette, men han mente at med så mange som 44 pus- testopp i timen ville han ikke anbefa- le skinne. Jeg undrer også på om man kan veksle mellom CPAP og bitt- skinne, altså ha med bittskinne på en strømløs hytte, for eksempel? Godt ikke å være alene... Einar Gelius er helt oppmerksom på at vektreduksjon kan gi færre puste- stopp: – Joda, jeg kunne kanskje gått ned noen kilo... og i perioder har jeg prøvd å være flink. Blodtrykket er også litt høyt. Jeg skjønner verdien av riktig kosthold. Jeg røyker ikke, men tar gjerne et glass vin eller to. Men jeg føler vel at jeg spiser sunt, og beveger meg så ofte jeg kan – selv om det også blir mye bilkjøring. Ofte mellom Arendal og Oslo. Men jeg opplever ikke lenger at jeg står i fare for å duppe av bak rattet. Jeg tror for- resten at mange møteulykker på veien, der en bil kommer over i mot- satt kjørebane, kan henge sammen med at sjåføren har en søvnsykdom. Derfor er det kjempeviktig å få utre- det tilstanden. Og melde seg inn i foreningen, oppfordrer Einar Gelius, og legger til: – Å møte likesinnede, snakke om fel- les plager, og finne ut at man ikke er alene om å slite med søvn, har vært veldig viktig for meg. Presten misjonerer altså med glede for søvnsaken. Og ”den merkede mannen”, som er evig VIF-fan – og nå også fan av CPAP-en....mon han lar Vålerenga-tatoveringa få følge av en CPAP på den andre armen?

for jeg ligger urolig om natta. CPAP- en er ikke akkurat sexy utstyr, men helt avgjørende for min livskvalitet. CPAP-en er like viktig å ha med som tannbørsten når jeg er på reise, svarer han. Ganske nylig fikk han også fukt- kammer til maskinen. – Befuktningen gjennom natta er bra. Før våknet jeg helt tørr i systemet, nå er det hele mer behagelig. Jeg er svært fornøyd med at maske og maskin gir meg våkne, gode dager. En stor kontrast til tidligere år, da jeg manglet konsentrasjon, hadde dårli- gere hukommelse, var ør. Jeg levde nesten på siden av meg selv. Med CPAP fikk jeg tilbake energi og over- skudd. Jeg har heller aldri hatt pro- blemer med å ha CPAP i håndbaga- sjen når jeg er ute og flyr. Finnes CPAP med batteri? – Ingenting å klage på, altså? Liten tenkepause: – Eneste negative jeg kan si om CPAP-en er at den er avhengig av strøm. Det blir litt sårbart, og uprak- tisk. Og for meg ble dette grunnen til at jeg måtte svare nei takk til å bli med på TV-programmet ”71 grader nord”. Jeg kunne ikke reise ut i vill- marka uten CPAP. Ikke kreve aggre- gat i teltet, liksom. Jeg lurer på om det finnes en batteriløsning? I forbindelse med tilbudet om å delta i ”71 grader nord” fanget Dagbladet opp Einar Gelius’ alvorlige søvnapné. – Veldig all right artikkel, bare fint å For dem med mild søvnapné, rundt 15 pustestopp i timen, kan den være et alternativ – for det er best å komme seg hjem til CPAP-en igjen. Men for Einar Gelius med sine 44 stopp i timen vil jeg absolutt anbe- fale bruk av CPAP hele tiden, even- tuelt med batteri, råder overlegen.

– Eneste negative med CPAP er at den er avhengig av strøm. Jeg vil finne ut om det fins en batteriløs- ning hvis jeg for eksempel blir bedt på tur til en hytte uten strøm, sier Einar Gelius.

CPAP/bi ttsk inne? – Er jeg tjent med en bittskinne hvis jeg er på et strømløst sted, selv om jeg vanligvis bruker CPAP? Overlege Hanne Berdal på ØNH, Lovisenberg sykehus, svarer: – Bittskinne vil bare være en ”kri- seløsning”, som demper snorking, men vil ikke gi god nok behandling.

26

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker