Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / VÄRDERINGSSTYRD VERKSAMHET

Samarbete som stärker människor i utsatthet

Samhällsengagemang – viljan att ge tillbaka För Bergendahls har det sociala ansvarstagandet alltid varit högt prioriterat. Koncernens vision ”affärsmässigt hållbart ägande för framtida generationer” återspeglas i ett starkt samhällsengagemang, som drivs både av vår ägarfamilj och av organisationens medarbetare. Samtliga bolag var aktiva i olika samhälls­ engagemang under verksamhetsåret.

Engagemang som gör skillnad På Bergendahls vill vi vara lokalt förankrade i våra samhällsengagemang och uppmuntrar våra dotterbolag att ta egna initiativ. City Gross skänker kontinuerligt produkter med kort datum till Svenska Kyrkan, vilket samtidigt minskar matsvinnet. Under verksamhetsåret har EKO samlat in över 300 000 kronor till barncancerfonden. Glitter engagerar sig i organisationen Minutdagen som ger stöd åt familjer med barn som genomgår cancerbe­ handling. Genom Together for Charity har Glitter sålt produkter där intäkterna går till att stödja barnhem i Kambodja och Vietnam.

Ett partnerskap för framtida generationer

Skånes Stadsmission arbetar med att före­ bygga utanförskap och stärka individers makt över sina egna liv. Bergendahls har donerat totalt 3 miljoner sedan samarbetet startade 2022. Genom samarbetet stärks organisationens resurser och stödet kan därmed erbjudas till fler. Tillsammans har vi projektet REMAKE där Skånes Stadsmission erbjuder människor i utsatthet att arbetsträna genom att tillverka produkter i återvunnet jeanstyg. Kollektionen säljs på Granit.

Sedan 2021 är Bergendahls huvudpartner till Rädda Barnen, en organisation som alltid arbetar där den gör mest nytta för barn, både i Sverige och internationellt. Samtliga dotterbolag är engagerade i Rädda Barnens viktiga arbete och bidrar med allt från att ”runda upp” i kassorna, skänka pant eller sälja produkter till förmån för barn med behov. I år har koncernen gemensamt samlat in 1 517 153 kronor till organisationen. Bergendahls öronmärker inte donationen, vilket bety­ der att Rädda Barnen får ansvaret att fördela pengarna där behovet är som störst. Under året har Bergendahls donationer bland annat bidragit till insatser i socioekonomiskt utsatta områden, aktiviteter för att hjälpa ungdomar in i på arbetsmark­ naden samt kurator och samtalsverksamhet för unga.

13

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5