Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / BOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE

City Gross

Idag är City Gross den enda kedjan inom livsmedel som säljer enbart svenskt kött som också styckas i butik – ett lokalt och mer håll­ bart alternativ som kedjans kunder uppskattar. Samarbetet med Axfood gör även att City Gross snabbt har kunnat rulla ut tekniskt systemstöd för att minska matsvinnet. Via den gemensam­ ma varuförsörjningen i DAGAB kan City Gross vara en del av Axfoods mål att 30 procent av försäljningen ska bestå av hållbarhetsmärkta produkter. Dessutom har City Gross minskat sitt matsvinn ytterligare genom att investera i bätt­ re verktyg för automatisk varupåfyllnad. Kedjan säljer även ”svinnlådor” med produkter som är något skadade eller har kort datum till extra lågt pris.

City Gross har haft ett utmanande år till följd av ökade kostnader på produkter, höga elpriser, och hushållens begränsade resurser. Därav har ett stort fokus i hållbarhetsarbetet under året varit att minska energiförbrukningen. Genom att öka takten i bytet till energisnålare kylar, optimering av temperaturen i butikerna samt övergång till LED-belysning lyckades City Gross minska elförbrukningen med tio procent under verksamhetsåret. Vidareutbildning av medarbetare förblir en viktig fråga för City Gross. Numera är 80 procent av medarbetarna utbildade i Bergendahls uppförandekod. Säljcheferna har genomgått enledarskapsutbildning med fokus på individ­ anpassadkommunikation och feedback.

Energianvändning

Utfasning av F-gas

Minskat matsvinn

”Vi ser tydligt att våra kunder har det tufft. Det tvingar oss till kostnadsmedvetenhet så att vi kan erbjuda bra produkter till så bra priser som möjligt. Som dagligvaruhandel ska vi föregå med gott exempel när det gäller ett hållbart sortiment, så att kunderna slipper göra aktiva val vid köptillfället.” Anders Wennerberg, VD City Gross.

Ägarandel 90,1

Nettoförsäljning 9 375 (9 811) MKR Medelantal anställda 2 316

10 % lägre energianvändning

79 % utfasning av F-gas à 33/42

1,50 % matsvinn

Butiker 41

(jämfört med 21/22)

(63% 21/22)

(1,55% 21/22)

VD: Anders Wennerberg Hållbarhetschef: Anton Ekman Huvudkontor: Hässleholm Marknader: Sverige

Jämförelse med föregående år inom parentes

14

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5