Profo-nytt 4/2020

PROFO har vært en støttespiller for studien og har bedt sykehuse- ne om å samarbeide ved å gjøre PSA-prøvene deres tilgjengelig. – Det har vært et viktig bidrag. Til slutt er det pasientene som har siste ordet om hva deres hel- sedata brukes til, sier professoren.

kraftig i USA i perioden før dø- deligheten sank. Men uten at individuelle PSA-resultater fore- ligger kan man ikke være sikker på årsakssammenhengen. Her vil den norske studien kunne bidra med verdifull informasjon siden fødselsnummeret tillater kobling mellom individuelle PSA-prøver med Kreftregisterets data, uttaler Oldenburg. For spesielt interesserte anbefaler Oldenburg artikkelen fra Welch & Albertsen i det prestisjetunge New England Journal of Medi- cine: «Reconsidering Prostate Cancer Mortality — The Future of PSA Screening» (se referansen nederst). Hovedansvarlig for artikkelen, Professor Albertsen fra Conne- cticut, USA, er en av ekspertene Oldenburg samarbeider med. – Dersom de lykkes å påvise en klar reduksjon av dødelighet blant norske menn som fikk målt PSA, ville myndighetene ha en god grunn til å revurdere hold- ningen til innføring av PSA-scre- ening.

Har samlet inn 5,5 millioner PSA-prøver

Omfanget av Oldenburgs studie er bemerkelsesverdig siden den baserer seg på hele den norske befolkningen. Alle menn i Norge som er minst 40 år gamle inngår i prosjektet, og for tiden gjel- der dette omtrent 1,2 millioner menn. – Så langt er det samlet inn 5,5 millioner PSA-resultater fra om- trent 900.000 menn, sier Olden- burg, som tipper tallet for menn som har tatt PSA-prøve de siste årene kan runde en million. Det foreligger fødselsdato, dato og resultat av PSA-prøver, om og når prostatakreft ble diagnosti- sert, samt om personen er i live eller død.

PROFO-NYTT 4/2020 15

Made with FlippingBook Ebook Creator