Profo-nytt 4/2020

– All informasjon som trengs for å belyse PSA er registrert. Vi behøver kun å få tilgang til data- ene. Fødselsnummeret som ikke brukes i land utenfor Skandina- via tillater kobling med offent- lige registre som igjen åpner for fantastiske muligheter, opplyser professoren og understreker at studien er godkjent av etisk ko- mité og alle data behandles et- ter strenge krav om personvern. Forskerne selv vil verken kunne se fødselsdato eller nøyaktig dato for PSA-analyse eller diagnose av prostatakreft. Siden PSA-analyser tatt på 1990-tallet også er tilgjengelig, vil oppfølgingstiden være opptil 30 år. – Kreftregisteret har registrert informasjon om alle pasienter som har fått påvist prostatakreft siden 1953, og det er få registre internasjonalt som er så kom- plette, sier Oldenburg og legger til at PSA-testing kom ordentlig i gang i Norge i begynnelsen av 2000-tallet.

Jan Oldenburg samarbeider med forskere fra Norge, Sverige og USA. – Svenskene har kommet langt når det gjelder å se på betydning av prostatakreft i befolkningen. Vi har tett dialog med forskere i vårt naboland og mener at det blir interessant å sammenligne norske med svenske tall. Aktiv overvåkning Tidligere har det blitt sagt at prostatakreft er noe du dør med, men ikke av. Ifølge Kreftregiste- ret dør rundt 1000 norske menn

16 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator