Profo-nytt 4/2020

En kort summering av 2020

 El isabeth Ødemark

D et er mange som har sagt og skrevet at 2020 er annerledesåret og det gjelder også for oss i Prostatakreftforeningen (PRO- FO). Vi har jobbet for å holde fo- kus på våre kjerneoppgaver som er ivaretakelsen av våre medlem- mer og fremming av vårt hoved- budskap om tidlig oppdagelse. Årets aktiviteter er bygget opp rundt dette. Vi har opprettholdt driften som normalt, med unntak av reise- virksomhet. Som foreningen har vi måttet tenke nytt og har fått god støtte av sekretariatet i utvik- ling og bruk av digitale løsninger. Vi rakk å gjennomføre Den na- sjonale prostatakreftdagen i mars før Norge stengte ned. I etterkant har vi avholdt ulike digitale mø- ter og årets landsmøte ble avvi-

klet på Zoom i juni. I september arrangerte vi «Prostatakreftuka» med fokus på tidlig oppdagelse. Som en del av dette arrangemen- tet ble det også produsert en Li- ve-sending med Erik Aasheim som programleder og med leden- de fagpersoner til stede i studio. I løpet av denne uken i september lanserte vi også kampanjen «Test deg» ledet an av den folkekjære skuespilleren Nils Ole Oftebro. I forbindelse med «Prosta- takreftuka» ble det også lansert seks filmer om prostatakreft og seksualitet fra pasientens og på- rørendes ståsted. I etterkant er det også blitt lagt ut en film med sexolog og spesialist innen psyki- atri og klinisk sexologi Haakon Aars. I filmen presenterer Aars ulike hjelpemidler mot ereksjons- svikt.

18 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator