Profo-nytt 4/2020

«Neverhome» - tar del i kampen mot prostatakreft

 Marius Christiansen Gislerud, bearbeidet av El isabeth Ødemark  Privat

M arius Christiansen Gislerud, kjent som "Neverhome" på internett, har hatt en direktesen- ding på internett hvor han har utført en rekke utfordringer for å samle inn penger til PROFO. Marius er 26 år gammel og be- skriver seg selv som en rolig kar med en fantastisk støttende kone og en flott sønn på snart to år. Marius fikk inspirasjon til å lage direktesendingen til inntekt for PROFO ved å se på andre som gjorde innsamlinger til uli- ke veldedige formål. Bestemoren hans døde av kreft og Marius er opptatt av tematikken. Grunnen til at han valgte å samle inn pen- ger til akkurat PROFO er fordi han mener prostatakreft ikke får

 "Neverhome" er klar for nye utfordringer.

nok gjennomslag i media. - Det føles liksom ut som et litt tabuemne, og jeg vil gjøre mitt for å endre dette, understreker Marius. For å samle inn mest mulig penger under direktesendingen ble det laget ulike oppgaver som Marius skulle gjennomføre når et innsamlingsmål ble nådd. Noen av de mest nevneverdige opp- gavene han måtte utføre var; å barbere øyenbrynene, bade ute (vannet var islagt og han måt- te slå seg igjennom), og barbere

20 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator