Profo-nytt 4/2020

Medlemstur til Finnskogtoppen Høsten 2019 L ørdag 7.september 2019 arrangerte PROFO Ro- merike en medlemstur til Finnskogtoppen i Hedmark. Det ble tidlig sendt ut invitasjon til medlemmene med påmeldingsfrist. Da fristen utløp hadde vi full buss. Vi hadde leid inn Inge Bugge til å kjøre oss og turen startet fra Lillestrøm jern- banestasjon kl. 0830 denne lør- dagen. Deretter stoppet bussen på Kløfta, Jessheim, Råholt og Eids- voll, Vormsund og Kongsvinger for å ta på de påmeldte deltaker- ne. Vi kjørte deretter til Lekvat- net for en kafferast og litt å bite i. Lekvatnet er en gammel skyss-stasjon. Der ble vi tatt imot med fyr på peisen, kaffe, varme  Styret i PROFO Romerike  Privat

boller / wienerbrød og en hygge- lig betjening. Dessverre så hadde vil veldig dårlig vær så det gikk ikke an å oppholde seg utendørs, utforske stedet ytterligere. Fra Lekvatnet gikk turen til Tors- by der det ble handlet, både på ”Systemen” og øvrige butikker i sentrum. Turen gikk videre til Finn- skogtoppen der det ventet en bedre lunsj. Etter lunsjen ble vi samlet i en plenum sal der vi fikk en orientering om Finnskogen, stedets opprinnelse og histo- rie, samt om selve stedet Finn- skogtoppen som er et kjent kurs- og konferansested der man også kan få en rekke behandlinger, i tillegg til roen i de dype skogene som omgir stedet. Artig var det også med frittgående geiter, hvor- av en del befant seg på det torv- og gressdekte taket på hovedbyg- ningen.

30 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator