Profo-nytt 4/2020

 Ut på tur!

sluttet på Lillestrøm der vi star- tet, med gode og positive tilbake- meldinger fra deltagerne. Arrangementet var så vellykket at vi planla en ny tur i 2020, den- ne gang til Montebello, kreftsen- tret på Mesnali utenfor Lilleham- mer. Dessverre ble denne turen avlyst pga koronapandemien, men vi kommer til å gjøre et nytt for- søk i 2021. 

Da vi var vel tilfreds med opp- holdet var det på tide å vende nesa hjem igjen til Romerike. På hjemturen – i bussen – ble det servert både mat og drikke, i form av lefse med sylte og lam- merull, rød og hvitvin, samt mi- neralvann. I tillegg hadde vi quiz begge veiene og loddsalg – noe vi pleier å ha på medlemsmøtene våre på Romerike. Turen ble av-

PROFO-NYTT 4/2020 31

Made with FlippingBook Ebook Creator