Profo-nytt 4/2020

Møt en likeperson

jeg den første i PROFO som etter eget ønske ville bli likeperson. Frem til det tidspunktet hadde Likepersonsutvalget selv måtte gå ut til medlemmene for å spør- re om de ville være likepersoner. Dette har heldigvis endret seg de siste årene, og vi har nå en aktiv likepersonstjeneste i PROFO. Hvorfor ble du likeperson? Jeg ønsket å være til hjelp for an- dre i samme situasjon og bidra med mine erfaringer og kunnskap overfor andre. Hvordan er det å være likeperson? Jeg setter pris på å kunne bidra med mine erfaringer og jeg føler at jeg har gjort noe nyttig når an- dre takker for samtalen enten det er på telefon eller på Vardesente- ret. Den gode samtalen gir meg overskudd som likeperson og som medmenneske. Hvordan håndterer du de dårlige dagene? Hvordan bearbeider du de tøffe samtalene? Jeg bearbeider de dårlige dagene

 Dag Utnes, 75 år  Tomy Hoang

Hvor er du likeperson? Jeg er likeperson på Vardesente- ret i Bodø. På grunn av korona- situasjonen har jeg kun vært der to ganger siden mars måned. Jeg har vært tilknyttet PROFOs li- kepersonstelefon siden 2007. Jeg var også likeperson på PROFOs koronatelefon under våren og sommeren, men dette prosjektet er nå avsluttet. Hvor lenge har du vært likeperson? Jeg har vært likeperson siden 2007. Det året var jeg på kurs som var et samarbeidsprosjekt mellom PROFO og Mental Hel- se. Ifølge daværende leder av Li- kepersonsutvalget, Christie, var

32 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator