Profo-nytt 4/2020

Den europeiske prostatakreftdagen 2020

 Janicke Mathisen  Adobe stock

D en 17. november ble Den europeiske prostatakreftdagen markert over hele Europa. Koronasi- tuasjonen medførte dessverre at planlagte aktiviteter måtte avly- ses. I Norge ble PROFOs leder intervjuet i radioen og flere av lo- kallagene var aktive digitalt.

Målet med denne dagen er å øke fokuset på og kunnskapen om prostatakreft. Initiativtakerne til denne dagen er Den europeiske urologiforeningen (EAU). Årets budskap for markeringen 17. no- vember var; tidlig oppdagelse. Denne tematikken er helt i tråd med det PROFO kjemper for i Norge.

6 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator