Lymfekreftbladet 4/2018

Velkommen til Lymfekreftforeningens LANDSMØTE OG LANDSKONFERANSE 20 1 9

 Carita Teien  Sundvolden Hotel 3. - 5. mai 2019, Sundvolden Hotel

Vi nærmer oss et nytt år og i den anledning har vi gleden av å in- vitere deg til årets høydepunkt i Lymfekreftforeningen – lands- konferansen! I 2019 legger vi tu- ren til vakre Sundvolden hotell i Krokkleiva utenfor Oslo. Med flotte naturomgivelser legger vi opp til et spennende og variert program, der du får muligheten til å høre fra, og snakke med, de fremste ekspertene innenfor fel- tet. Lymfekreftforeningen har som mål å skape en arena for felles- skap, der du kan komme sammen med andre mennesker i samme situasjon som deg selv. Dette er en viktig del av landskonferansen, og vi legger opp til hyggelig sosi-

alt samvær og erfaringsutveksling. Dette er en viktig del av rehabili- teringsarbeidet, ikke bare for dere som er direkte berørt, men også for pårørende. Samtidig som landskonfe- ransen arrangerer vi også Lym- fekreftforeningens landsmøte. Alle medlemmer er velkomne på landsmøte og her kan du være med og bestemme over retningen foreningen skal ta. Bli med på en helg med faglig påfyll, muligheten til å treffe de som kjenner lymfekreftfeltet best, og ikke minst god underhold- ning. Husk å melde deg på i tide, det er førstemann til mølla som gjelder.

 5

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook Online newsletter