Lymfekreftbladet 4/2018

EN SMAKEBIT AV ÅRETS FOREDRAGSHOLDERE

ALEXANDER FOSSÅ Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus Alexander Fosså er kreftlege, hematolog og overlege ved Lymfomprogrammet ved OUS Radiumhospitalet, og en av landets fremste eksperter på lymfekreft. Som initiativtaker til opprettelsen av foreningen i 2007, er han på sett og vis også foreningens “far”. Fosså fikk tildelt foreningens Lymfompris i 2010 for hans utrettelige innsats for vår pasientgruppe.

LUDVIG MUNTHE MD, PhD, Professor, Institutt for klinisk medisin, UIO

Ludvig A Munthe er professor ved Institutt for klinisk medisin og leder for det nyopprettede KG Jebsensenteret for B-cellekreft. Ved senteret vil man studere ondartede B-celler (som blant annet lymfekreft ofte består av) for å tilrettelegge for persontilpasset

medisin og utvikle nye behandlingsprinsipper.  Øystein Horgmo, UiO

Fredag 3. mai Kl. 18.00 Landsmøte Kl. 21.00 Middag

Lørdag 4. mai Kl. 09.00 – 17.00 Landskonferanse og utflukter Kl. 19.00 Festmiddag

Søndag 5. mai Kl. 09.00 – 12.00 Landskonferanse KL. 12.00 Lunsj etterfulgt av hjemreise

6 

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook Online newsletter