Lymfekreftbladet 4/2018

ANDREAS STENSVOLD Klinikksjef og onkolog, Sykehuset Østfold

Andreas Stensvold er utdannet lege fra Sverige og Tyskland. Han er spesialutdannet i indremedisin og tok en doktorgrad innen uroonkologi i 2012. Etter mange år ved Oslo universitetssykehus ble han i 2015 avdelingsleder for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold. I oktober i år ble han utnevnt til Årets onkolog under Onkologisk forum i Bergen.

Påmelding og informasjon

LYMKFEKREFT.NO/ LANDSKONFERANSE

 7

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook Online newsletter