Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Nr. Tvede, den 17. Maj 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 56

Lørdag den 19. Maj 1945 ringede Gaardejer Carl Nielsen, Dysted, at hans Karl Aage Olsen pludselig havde anmodet at fri om Eftermiddagen, da han ville en Tur til Byen, for at faa trukket Tænder ud, og at han muligvis ville tage med Rutebilen, der gaar fra Dysted Kl. cirka 12.30 . Omgaaende sendtes en Vagtmand til Næstved for skygge Vedkommende i Tilfælde han skulle have en Pakke under Armen. Ganske rigtig, Manden blev fulgt til en Opgang i Ramsherred, hvor han pludselig var forduftet. Et Par Medlemmer af Næstved Vagtværn blev tilkaldt og foretog Undersøgelse, men uden Resultat, derefter ventede man til KL. ca. 16 da Dysted Bilen atter skulle tilbage, der kom den eftersøgte, men Pakken var omsat. Efterlyste blev nu taget med paa Vagtværnets Kontor, hvor Lederen fra Toksværd Vagtværn afhørte ham, og han forklarede, at da han var kommet til Byen var han først gaaet om i Ramsherred og havde sammen med en Mand ved Navn Paaske drukket Eftermiddagskaffen derefter var gaaet paa Banegaarden og afsendt nævnte Pakke, som indeholdt Vasketøj til hans Forældre, der boede i Køge, denne Forklaring fandt Vagtværnet ikke for tilstrækkelig, men maatte Aage Olsen sammen med 2 Vagtmænd paa Posthuset, hvor det kontrolleredes, at der ikke var sendt nogen Pakke til den nævnte Adresse. Da nu Olsen kom tilbage til Vagtværnet, fik han den Besked, at nu kunne det være nok med disse forskellige Løgne han opvartede med og samtidig faldt Hammeren – efter at have sundet sig lidt kom Sandheden frem og Olsen forklarede, at han var gaaet ind paa Blaa Kors Hjemmet i Grønnegade, hvor han havde faldbudt den stjaalme Klædning, forskellige havde prøvet, men der kom ingen Handel i gang. Derefter tilbød en Sømand fra Aarhus at være ham behjælpelig og disse to fulgtes ad til Marskandiser Trap Friis, Grønnegade, her forlangte de 50 Kr. for Klædningen, men Frris ville kun give 30 Kr., og for dette usle Beløb fik han Tøjet, da de saa kom ud paa Gaden fik Sømanden 5 Kr. udbetalt i Kommission, fordi han lagde Navn til. Denne Sømand blev afhentet af Vagtværnet i Næstved og blev derefter afhørt af Vagtværnet fra Toksværd, han hed Villy Ingelund og var fra Aarhus, udlært Kok, havde været i Næstved fjorten Dage, men skulle ellers til København og søge Hyre. Denne Mand tog Vagtværnet i Næstved sig af. Aage Olsen toges med til Dysted, da det paa Forhaand var undersøgt, at der ikke for Øjeblikket var Plads til flere i Haslev Arrest. Under Afhøringen af Aage Olsen forklarede denne til Vagtværnet fra Toksværd, at han i to Aar havde været paa Aandsvageanstalten Ebberødgaard, og var ikke altid Herre over sine Handlinger. Under Hjemturen fra Næstved blev Aage Olsen ilde tilpas og maatte til Lægebehandling i Toksværd, hvorefter han blev kørt hjem til Dysted.

Nr. Tvede, den 19. Maj 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 57

Made with FlippingBook - Online magazine maker