Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 71

Søndag Aften, den 1. Juli 1945 KL. 23.45 da Lederen af Vagtværnet stod og talte med Barber Axel Nielsen, Toksværd i nærheden af Præstegaarden, kom der en Lastbil kørende i Mørket uden at havde det mindste Lys paa, den kom fra Ravnsbjergvejen og kørte imod Toksværd. Vagtværnet standsede Køretøjet, og det viste sig at være Vognmand Poul Jensen, Holme Olstrup, der kørte Vognen H 2140, han havde Svindhaver paa med Pressenning over, hvori var sammenstuvet en hel del Personer, der efter sigende havde været en Tur i København, da denne Vognmand ikke vil paatage sig at køre nogen nødvendig Kørsel om Hverdagen post, Tørv eller Vejmateril ,saa ser det ret mærkeligt ud, at han kører den lange Tur ud over de tilladelige Afstande.

Nr. Tvede, den 2. Juli 1945

P.V.V.

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 72

Lørdag den 14. Juli anmeldtes til Vagtværnet, at Entreprenør Kristian Hansen, Toksværd daglig kører med sin Lastbil, uden at have det tilladelige Mærkat paa Vognen. Det første Vagtværnet foretog sig var at ringe til Larsen Rode desangaaende, og Larsen bad Vagtværnet om at undersøge Sagen nærmere, hvorfor Lederen af Vagtværnet tog til Toksværd og fandt nævnte Vogn H 3082. Kristian Hansen forklarede, at Mærkaten var gaaet i mange Stk., og saaledes kunne det ikke sidde paa det befalede Sted paa Vindspejlet., men Kristian Hansen lovede ar skaffe en ny Mærkat ret omgaaende.

Nr. Tvede, den 17. Juli 1945

Anton Jensen

Det var i Dampmaskinens Barndom

Karup Flyveplads!

Karl som Soldat paa Vagt, han gik, han syntes Tiden ingen Ende fik, på det nærmeste Stakit han hopped op, frem og tilbage i sluttet Trop, og Resultatet blev, at han Balancen fandt, ”men ak o ve al Malingen svandt og endte med”, at Soldaten til Vagten maatte hale, og siden hen maatte Maleren Stakittet male! Karl var altid flittig til at skrive hjem, men manglede en Dag en Fyldepen, var heldig og fandt en løs Staalpen, som han stak ind i Enden paa et Kosteskaft, og saa blev Brevet skrevet. Sit Tøj han vasked i Sæbevand, men da han naaede den sidste Rand og det var ligevidt, opdagede han, at det bar Konsistensfedt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker