Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Den 23 Januar fik Vagtværnet i Toksværd nys om, at den efterlyste opholdt sig hos Arbejdsmand Svend Aage Andersen, Hovkrogen ved Sparresholm, to Mand fra Vagtværnet kørte derud og fandt den efterlyste, som blev anholdt og efter at have fundet Gummistøvlerne, der var et Sted samt Cyklen, der var et andet Sted blev den efterlyste kørt til Haslev og afleveret til Vagtværnet i Haslev.

Nr. Tvede, den 23. Januar 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 22

Den 20. Januar 1945 meddelte meddelte Morten Pedersen, Fredensgaard, at han en Aften ved en Dilettantforestilling i Toksværd Forsamlingshus var bleven af med sin Pung, der indeholdt ca. 50 Kr. Pungen var senere fundet tom. Vagtværnet lovede at tag e sig af Sagen.

Nr. Tvede d. 30. Januar 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 23

Den 19. Januar 1945 anmeldte Frk. Doris Nielsen, Nr. Tvede, at hun havde mistet et Par Skindmuffer ved Husflidsfesten i Toksværd Samlingshus samme Dato. Vagtværnet undeersøger nærmere det skete.

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 24

Mandag, den 5. Februar 1945 anmeldte Age Jensen, Trælløse at en Reolvogn paa Gummi med 21x50” var forsvundet fra hans Ejendom i Ravnstrup.

Vagtværnet undersøger Sagen nærmere, men opdager at Smed Christensen i Fodby var den som havde hentet Vognen – da Vagtværnet satte sig i forbindelse med denne Mand forklarede han, at han havde Dommerens Tilladelse til at hente denne Vogn, endskønt der ikke var nogen hjemme paa Gaarden. Dette meddelte Vagtværnet Aage Jensen og endvidere henviste denne Sag til en Sagfører.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 25

Lørdag den 24. Februar blev der ringet fra Sogneraadsformand P. Nielsen, Sørup. at Vagtværnet i Kongsted efterlyste en ung Mand, 19 Aar og ved Navn Erling Andersen iført brunt Tøj samt Støvler med Træbunde, han menes opholde sig i Skoven omkring Sørup eller Sparresholm. Vagtværnet i Toksværd undersøgte

Made with FlippingBook - Online magazine maker