somnus nr 2_2020

CPAP OG SMITTE

vask den bedre Bruk CPAP - men B ruk CPAP-en som før så lenge du ikke er så syk at du har problemermed å puste,men vask den ekstra godt. Det er rådet fra overlege og søvnforskerHarald Hrubos-Strøm.

og kan føre med seg smitte. – Trykket i CPAP-maskinen gjør at det sirkulerer mer partikler. Derfor har også verdensorganisasjonen for anestesileger advart mot å bruke den i intensivbehandling av Covid-19. Pleiepersonale som ser til pasienter som bruker CPAP, bør derfor også bruke verneutstyr, forteller han, men understreker: – Dette er noe helt annet enn den vanlige bruken av CPAP og maske! Bedre vask De generelle rådene om hygiene, og ikke minst håndvask, har du sannsyn- ligvis lest mange ganger. Koronaviruset smitter lett. Derfor skal vi hoste og nyse i albukroken og vaske hendene hele tiden. Akkurat det samme prinsippet – enda bedre vask enn vanlig – er like viktig for CPAP-en: – Den beste informasjonen jeg har funnet til den vanlige CPAP-bruke- ren, er en sak som doktor Bruce L. Davidson i Seattle skrev på CNN, forteller han. Davidson spekulerer i at smitte til lungene kan skyldes partikler som går fra ditt eget svelg og over i luftveiene mens du sover. Aspirasjon, som det heter med et fag- uttrykk. – Dette blir bare spekulasjoner, men

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Han har prøvd å sette seg inn i hva slags forskning som er publisert og hva som er kjent rundt koronaviruset og bruk av CPAP. Det viktigste er:  Bruk CPAP-en som vanlig.  Vask den enda bedre enn vanlig.  Vask hender og ansikt godt før du legger deg.  Skyll eventuelt nesen med salt- vann.  Unngå alkohol om kvelden.  Hvis du eller partneren din har luftveissymptomer, så bør dere sove på hvert deres rom.  Hvis du blir så syk at du har pro- blemer med å puste, kan det hende at du bør unngå CPAP. Blir du så syk, så trenger du uansett legehjelp, og da bør du spørre legen. Usikre svar – Det er forferdelig vanskelig å gi gode svar, sier Hrubos-Strøm. Det betyr i praksis at det godt kan komme endringer og ny kunnskap i dagene som kommer. – Vi vet at i den net- tundervisningen som Helse- direktoratet har organisert, ble det

advart mot å bruke CPAP i forbin- delse med utvikling av intensivtreng- ende sykdom. Hvis man har blitt så syk at man virkelig har problemer med å puste, så er det grunnlag for å mistenke at CPAP-maskiner kan bidra til økt aerosoldannelse, sier han. Aerosoler er dråper som er så små at de holder seg svevende i luten Overlege og søvnforsker Harald Hrubos-Strøm anbefaler ekstra god hygiene for CPAP-brukere i forbin- delse med corona-smitten.

14

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter